First slide

Blog

...
CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ

9 listopada 2022

Rezydencja podatkowa – co to jest?

Wyeliminowanie obowiązku posiadania certyfikatów rezydencji przez cudzoziemców zmniejszyłoby koszty ich zatrudnienia na umowę zlecenie. Aktualnie zleceniodawca musi pobierać aż 20% podatek od wynagrodzenia osób pochodzących z innego kraju,

Czytaj więcej
...
WIZY DLA ROSJAN

14 października 2022

Wizy dla Rosjan – szczegółowe informacje

Wiele państw Unii Europejskiej, w tym Polska, Litwa i Łotwa, wprowadziły zakaz wjazdu na wizę Schengen dla Rosjan. To sprawia, że coraz trudniej jej obywatelom wyjechać ze swojego kraju. Paszporty zagraniczne ma tylko 29% Rosjan. Natomiast wizy Schengen posiada jedynie 2% obywateli.

Czytaj więcej
...
LEGALIZACJA POBYTU DLA ROSJAN

11 października 2022

Mobilizacja w Rosji, a praca w Polsce

W Rosji trwa mobilizacja w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy. Nie każdy obywatel Rosji chce brać w niej udział. Dlatego część osób próbuje wyjechać z kraju i zacząć życie gdzieś indziej.

Czytaj więcej
...
WIZA HUMANITARNA W POLSCE

7 października 2022

Wiza humanitarna – kto może aplikować?

Wiza humanitarna pozwala państwom na przyznanie pomocy osobom, które potrzebują legalnego i bezpiecznego dostępu do ochrony międzynarodowej. W ostatnim czasie znacząco zmieniły się przepisy dotyczące wydawania wiz humanitarnych dla obywateli Ukrainy i Białorusi.

Czytaj więcej
...
UCHODŹCY W POLSCE

29 września 2022

Wsparcie dla uchodźców

W dniu 9 marca 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa. Znajduje się w niej wiele zagadnień dotyczących pobytu uchodźców w Polsce. Z tego artykułu się dowiesz: Jak wygląda legalizacja pobytu uchodźcy w Polsce? Jakie problemy mają uchodźcy? O jakie świadczenia mogą się starać? Jakie korzyści zapewnia posiadanie statusu uchodźcy?

Czytaj więcej
...
DIIA DLA OBYWATELI UKRAINY

26 września 2022

DIIA – co to takiego?

Diia.pl to dokument elektroniczny wydawany obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku. Zalicza się go do dokumentów pobytowych. Został wprowadzony w życie 23 lipca 2022 roku.

Daje ona możliwość przekraczania polskich granic i swobodnego przemieszczania się w strefie Schengen. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać DIIA?

Czytaj więcej
...
PROGRAM WIZOWY POLAND BUSINESS HARBOUR

10 kwietnia 2022

Poland Business Harbour – specjalny program wizowy dla cudzoziemców

Wyjazd do pracy za granicą czy założenie własnej działalności na terenie obcego kraju to zawsze duże wyzwanie i przedsięwzięcie logistyczne. Praktycznie każdy kraj posiada w tym aspekcie oddzielne regulacje, także te dotyczące księgowości, formalności prawnych i specjalnych zezwoleń. Światełkiem w tunelu są specjalne programy, które pozwalają na znacznie łatwiejszą realizację planów zawodowych osobom zza granicy.

Czytaj więcej
...
LEGALIZACJA POBYTU I PRACY W POLSCE

7 kwietnia 2022

Sposoby legalizacji pracy w Polsce dla cudzoziemców

Cudzoziemcy coraz chętniej przybywają do Polski, aby rozpocząć tutaj pracę i osiedlić się na stałe. Polska to dla nich atrakcyjny kraj ze względu na przynależność do Unii Europejskiej, coraz lepsze zarobki i warunki pracy, a także członek Unii Europejskiej.

Czytaj więcej