Wiza do Polski — cena

27 maja 2024

Wiza do Polski — cena

Jakie są rodzaje wiz do Polski oraz związane z nimi koszty? Przedstawiamy najważniejsze informacje o cenach polskich wiz!

Wizy do Polski — rodzaje

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje wiz do Polski:

  • Wiza typu C, czyli wiza Schengen, która pozwala na legalne przebywanie nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach należących do strefy Schengen;
  • Wiza typu D, a więc wiza krajowa;
  • Wiza D21, czyli wiza humanitarna.

Ile kosztują poszczególne wizy do Polski?

Ile kosztuje wiza do Polski? Wiza do Polski – cena

Koszt krajowej wizy do Polski wynika z taryfy opłat konsularnych podanej w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych.

Zgodnie z brzmieniem tego aktu opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej wynosi 80 euro.

FDK Koszty wizy do Polski

Taki sam jest też koszt przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy Schengen.

Cena za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej również wynosi 80 euro.

We wszystkich tych przypadkach opłata nie jest przy tym zwracana w przypadku otrzymania decyzji odmownej.

Ceny wiz do Polski wkrótce wzrosną!

Powyższe ceny już niedługo mają się jednak zmienić.

Zmianę tę zakłada projekt nowelizacji Rozporządzenia w sprawie opłat konsularnych, zgodnie z którym opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej już wkrótce wynosić ma nie 80, a aż 135 euro.

Równocześnie planowana jest także podwyżka cen za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen. W tym wypadku cena ma wzrosnąć z 80 do 90 euro.

Koszty wizy do Polski – czy zawsze trzeba płacić? NIE! Kiedy zwolnienia i ulgi?

Zgodnie z artykułem 113 Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne: opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie pobiera się od:

  • członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  • małżonka obywatela polskiego,
  • małoletniego dziecka obywatela polskiego lub małoletniego dziecka jego małżonka, jego rodzica lub rodzica jego małżonka (jeżeli dziecko lub rodzic pozostaje na utrzymaniu obywatela polskiego bądź jego małżonka).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych, na obniżoną opłatę w wysokości 35 euro liczyć mogą natomiast obywatele Białorusi.

Chcesz uzyskać polską wizę i potrzebujesz pomocy w tym procesie?

Jesteś cudzoziemcem, który chce otrzymać wizę do Polski? A może chcesz przedłużyć swoją wizę w Polsce? Twoim wsparciem w procesie uzyskania polskiej wizy może być Fundacja Firma Dla Każdego.

Fundacja Firma Dla Każdego udziela cudzoziemcom z różnych krajów pomocy w załatwianiu spraw urzędowych związanych z legalizacją pobytu w Polsce.

Szczegółowe informacje o zakresie tej pomocy znajdziesz na stronie: https://firmadlakazdego.pl/cudzoziemcy/.

 Źródła: