Wiza humanitarna

7 października 2022

WIZA HUMANITARNA W POLSCE

Wiza humanitarna – kto może aplikować?

Wiza humanitarna pozwala państwom na przyznanie pomocy osobom, które potrzebują legalnego i bezpiecznego dostępu do ochrony międzynarodowej. W ostatnim czasie znacząco zmieniły się przepisy dotyczące wydawania wiz humanitarnych dla obywateli Ukrainy i Białorusi.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym są wizy humanitarne?
 • Kto może ubiegać się o wizę humanitarną?
 • Do czego dają prawo?
 • Jak uzyskać wizę humanitarną?
 • Jakie zmiany weszły w życie w zakresie wiz dla obywateli Ukrainy i Białorusi?

Co to jest wiza humanitarna?

Wizy humanitarne dają możliwość legalnego przebywania na terenie państwa, którego nie jest się obywatelem. To szczególny rodzaj dokumentu, ponieważ jest przyznawany osobom w wyjątkowej sytuacji. Wizy humanitarne dotyczą obywateli, którzy we własnym kraju są narażeni na niebezpieczeństwo, represje, prześladowania, na przykład z uwagi na wyznawane poglądy polityczne lub stan wojny z innym krajem.

Unia Europejska daje możliwość wydawania wiz humanitarnych z bardzo wielu różnych powodów. Przyznawane są na przykład osobom LGBT lub chrześcijanom z Syrii. 

WIZA HUMANITARNA W POLSCE

Wizy humanitarne – komu są przyznawane?

W Polsce wizy humanitarne zaczęły być głośnym tematem w momencie protestów na Białorusi i związanymi z nimi represjami dla obywateli tego kraju. W 2021 roku wydano ponad 9000 wiz humanitarnych dla Białorusinów, którzy chcieli schronić się przed reżimem. W poprzednich latach tego rodzaju dokumenty wydawano bardzo rzadko. Około kilku w ciągu roku.

Obecnie trwa konflikt zbrojny w Ukrainie. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wielu obywateli tego kraju zacznie się ubiegać o wizy humanitarne w Polsce.

Do czego dają prawo wizy humanitarne?

Obywatel, który otrzymał wizę humanitarną, może:

 • przebywać legalnie na terenie Polski;
 • podjąć pracę bez konieczności posiadania dodatkowych zezwoleń.

Jak ubiegać się o wizę humanitarną w Polsce?

Aby uzyskać wizę humanitarną, należy wypełnić i podpisać formularz wniosku wizowego. Jest dostępny na stronie internetowej odpowiedniego konsulatu. Do niego trzeba dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument podróży;
 • fotografię osoby ubiegającej się o wizę;
 • podróżne ubezpieczenie medyczne;
 • inne dokumenty uzupełniające.

Uwaga! W dokumencie podróżnym muszą być co najmniej 2 wolne strony. Musi być wydany w ciągu ostatnich 10 lat. Jego okres ważności nie może upływać wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu ważności wizy. Natomiast dokumenty uzupełniające różnią się w zależności od państwa, w którym dana osoba ubiega się o wizę humanitarną.

Aby poznać szczegółowe informacje dotyczące procedury ubiegania się o wydanie wizy, trzeba skontaktować się z konsultantem. Za złożenie wniosku o wizę humanitarną nie pobiera się żadnych opłat. Dokument wizowy jest ważny maksymalnie przez rok. W przypadku otrzymania decyzji odmownej, zawsze można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zmiany w zakresie wiz humanitarnych dla obywateli Białorusi i Ukrainy

Osoby, które przyjechały do Polski z Ukrainy lub z Białorusi mogą starać się o wydanie wiz humanitarnych po wcześniejszym ustaleniu terminu. Jest to możliwe za pośrednictwem strony internetowej: https://visa.vfsglobal.com/pol/pl/pol/

Zmiany w zakresie wiz humanitarnych dla obywateli Bialorusi i Ukrainy

Wnioski o wydanie wiz humanitarnych można składać od 22 września 2022 roku. Odpowiednie dokumenty należy dostarczyć do jednego z punktów przyjmowania wniosków wizowych. Znajdują się one w następujących lokalizacjach:

 • w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 181B (parter, wejście B-1), w godzinach od 8.30 do 16.30;
 • w Poznaniu, przy ul. Franciszka Ratajczaka 19 (parter), w godzinach od 8.30 do 16.30;
 • w Lublinie, przy ul. Tomasza Zana 39A (4 piętro), w godzinach od 8.30 do 16.30.

Obecnie bardzo wielu obywateli Ukrainy i Białorusi ubiega się o wydanie wiz humanitarnych. Dlatego terminy rozpatrywania wniosków mogą się wydłużyć. Osoby, którym nie uda się złożyć kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, powinny sprawdzać na bieżąco strony internetowe wymienionych wyżej punktów. Nowe terminy z pewnością niedługo znowu się pojawią.

Wizy dla Białorusinów i Ukraińców – jakich grup dotyczą?

Ta kwestia jest regulowana rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z jego przepisami, wniosek o wydanie wizy humanitarnej, mogą złożyć:

 • obywatele Ukrainy oraz obywatele Republiki Białorusi, którzy ubiegają się o wydanie wiz w celu wykonywania pracy w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym lub niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym;
 • obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o wydanie wiz w celu wykonywania pracy w charakterze pilota lub innego członka załogi cywilnego statku powietrznego;
 • obywatele Republiki Białorusi ubiegający się o wiz, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (wiza wydawana w celu humanitarnym, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe).

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WIZĄ HUMANITARNĄ LUB INKUBATOREM – ZGŁOŚ SIĘ DO NAS PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY!