FAQ

W tym celu należy zgłosić się do Fundacji poprzez formularz zgłoszeniowy, telefonicznie lub mailowo. Pierwszym etapem podejmowania współpracy jest zapoznanie się z materiałami informacyjnymi i umową współpracy. W przypadku akceptacji warunków następuje podpisanie ww. umowy podczas spotkania w siedzibie firmy lub na podstawie wysłanie podpisanego skanu umowy (tryb zdalny).

Nie, Fundacja wspiera działania wszystkich osób, niezależnie od statusu (wiek, wykształcenie, itp.). Jedynym aspektem, który może uniemożliwić współpracę jest realizowana branża. Wykluczone są, np. branża gastronomiczna, budowlana i medyczna (w tym kosmetologiczna).

Umowa jest podpisywana na czas nieokreślony z 1-miesięcznym wypowiedzeniem. Minimalny okres współpracy to 2 miesiące.

Jeżeli jesteś studentem i masz mniej niż 26 lat, to niezależnie od tego, jakie przedsięwzięcie prowadzisz nie płacisz ZUS-u ani PIT-u. Jeżeli nie spełniasz tych wymagań, a w ramach Twojego przedsięwzięcia tworzysz jakieś dzieła (rezultaty), to odgórnie jesteś zwolniony z obowiązku odprowadzania składek ZUS-u, bo wypłacamy Twój zysk na podstawie umowy o dzieło.

W przypadku branż handlowych (e-commerce, w tym dropshipping) swoje wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie umowy zlecenie, co w przypadku braku statusu studenta do 26. roku życia lub nieposiadania innego tytułu do ubezpieczenia społecznego (umowa o pracę lub umowa zlecenie na min. 4242 zł brutto), generuje obowiązek odprowadzenia ZUS i PIT z każdej umowy zlecenie, co kosztuje 44%.

Tak. Będzie to taka sama forma współpracy, jakbyś miał własną firmę z tą różnicą, że stroną umowy, jeśli takowa będzie wymagana, będzie Fundacja.

Na fakturach jako sprzedawca widnieją dane rejestrowe Fundacji, a nie Twojego przedsięwzięcia. Umowy z Twoimi kontrahentem są podpisywane przez Fundację po wcześniejszej analizie ich treści przez naszych prawników.

Formalny stosunek, jaki łączy Cię z Fundacją to umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie lub umowa o dzieło), na podstawie których wypłacasz zysk wygenerowany w ramach Twojej firmy. Jesteś, zatem, formalnie osobą zatrudnioną przez Fundację. Jest możliwość prowadzenia firmy pod Fundacją ze wspólnikiem, ale Fundacja nie reguluje wzajemnych zobowiązań między nimi.

Działając w Fundacji płacisz podatek VAT (chyba, że korzystasz ze zwolnienia przedmiotowego z VAT, np. nauka języków obcych czy pośrednictwo finansowe). Dodatkowo płacisz podatek dochodowy PIT (6% lub 9,6% w zależności od rodzaju działalności) i ewentualnie ZUS, jeśli działasz w branży, która nie podlega pod umowę o dzieło, np. handlowa (umowa zlecenie). Jeśli masz poniżej 26 lat, nie płacisz podatku PIT.

Pakiet usług zawiera użyczenie osobowości prawnej Fundacji, księgowość, doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, kadrowe w ramach prowadzonego przedsięwzięcia, a także limitowany dostęp do sali konferencyjnej w Śródmieściu Warszawy.

Tak, wizerunek swojej marki kształtujesz sam. Dane Fundacji nawet nie muszą widnieć na Twojej stronie internetowej.

Nie, możesz to zrobić na własną rękę w Urzędzie Patentowym. Jeśli masz z tym problem, nasi prawnicy mogą Cię poprowadzić przez ten cały proces.

Tak, widnieją Twoje dane pod stopką umowy w tzw. Preambule, czyli Twój kontrahent wie, że faktycznym wykonawcą zapisów umowy jesteś Ty, a nie Fundacja.

Wszystkie umowy z Twoimi kontrahentami są podpisywane przez osoby uprawnione z ramienia Fundacji, np. zarząd.

Umowy są przesyłane do naszego działu prawnego, który w ciągu max. kilku dni roboczych weryfikuje je zwracając uwagę na bezpieczeństwo Klienta i Fundacji. W ramach pakietu jest 2,5h czas pracy prawnika miesięcznie, każde następne 30 minut jest dodatkowo płatne.

Z dniem podpisania umowy współpracy z Fundacją otrzymasz dostęp do systemu fakturowego, w którym wystawiasz faktury online.

Wszystkie przelewy w systemie bankowym muszą być wprowadzane zgodnie z wewnętrznymi zasadami Fundacji. Przelewy są autoryzowane przez Fundację po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów (np. podpisanych skanów umów, faktur VAT, itp.).

Nie, Fundacja nie udziela informacji o dofinansowaniu i nie sporządza osobiście takich wniosków.

Tak, wynikają głównie z przekroczonej dopuszczalnej ilości dokumentów księgowych, przekroczonym limicie doradztwa prawnego lub z tytułu wypłaty wynagrodzenia powyżej 10 000 zł w danym miesiącu. Wszystkie szczegóły są opisane w naszym Regulaminie, który jest to przeczytania w stopce naszej strony internetowej.

Działając w Fundacji możesz odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ubezpieczenie w Fundacji zależne jest od rodzaju świadczonych usług. Minimalny koszt ubezpieczenia zdrowotnego to 48 zł miesięcznie.

Tak, otrzymane kryptowaluty od kontrahenta należy przetransferować poprzez dostawcę płatności elektronicznych na konto Fundacji w PLN.