Dla Pracodawców

Zatrudniasz pracowników? Szukasz taniego i bezpiecznego sposobu na ich rozliczenie za pomocą faktur?

W obecnych czasach zatrudnienie B2B/praca B2B jest coraz bardziej powszechna i pożądana. Zarówno przez Pracodawców, którzy obniżają swoje wydatki, jak i Pracowników, którzy zwiększają swoją siłę negocjacyjną. Współpraca B2B z inkubatorem przedsiębiorczości zapewni Ci optymalizację kosztów zatrudnienia i przejmie rozliczenie Twoich pracowników, a Ty otrzymasz od nas fakturę VAT, którą bez żadnych problemów rozliczysz w kosztach.

Dzięki zatrudnieniu pracownika na B2B, i Ty jako Pracodawca, a także Twoi Pracownicy oszczędzicie wiele, zarówno pod względem finansowym, jak i formalno-organizacyjnym.

Zapraszamy do kontaktu!

FAQ

  1. Czy w inkubatorze przedsiębiorczości możliwe jest zatrudnienie pracownika na B2B?

Inkubator przedsiębiorczości jest bardzo korzystną opcją na zatrudnienie B2B. Potencjalny współpracownik nie musi zakładać własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie możliwa jest praca B2B, ponieważ to inkubator użycza swojej osobowości prawnej. Umożliwia to wystawianie faktury bez firmy założonej w typowy sposób, z możliwością rozliczenia usług współpracownika w kosztach działalności. Formalności z rozliczeniem wynagrodzenia występują także jedynie po stronie inkubatora.

  1. Praca B2B w inkubatorze – czy są jakieś alternatywy?

Tak, najczęstszą alternatywą jest po prostu zatrudnienie pracownika na B2B pod warunkiem, że założy on typową działalność jednoosobową. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli jest to były pracownik, który przechodzi na zatrudnienie B2B, to prawdopodobnie nie skorzysta z ulg dla początkujących przedsiębiorców. Nie przysługują one osobom świadczącym usługi dla byłych pracodawców. Z kolei wysokość dochodów odpowiadająca już 75% płacy minimalnej na etacie sprawia, że konieczne jest założenie działalności jednoosobowej z powodu przekroczenia limitów przychodów działalności nierejestrowanej. Współpraca B2B z inkubatorem to brak takich ograniczeń i możliwość zawarcia umowy współpracy na czas nieokreślony na elastycznych warunkach.

  1. Optymalizacja kosztów zatrudnienia przez inkubator – czy to możliwe?

Częstym powodem migracji pracowników etatowych do rozwiązań B2B jest potrzeba maksymalizacji zysków przez ograniczenie kosztów, również tych związanych z zatrudnianiem. Zatrudnienie pracownika na B2B w porozumieniu z inkubatorem przedsiębiorczości przekłada się na dobór formy wypłaty wynagrodzenia odpowiedniej do zakresu zadań i obowiązków oraz sytuacji osobistej współpracownika, ograniczenie kosztów obsługi kadrowej, a także możliwość korzystniejszego rozliczenia VAT z zaksięgowanej faktury.

  1. Czy praca B2B opłaca się dla pracownika?

Zatrudnienie B2B to także korzyści dla współpracownika. Pracownik uzyskuje dużą samodzielność w decydowaniu o sposobie i kosztach ubezpieczenia bieżącego oraz planowaniu osobistej przyszłości. Współpraca B2B pozwala na elastyczne wykonywanie pracy i umożliwia zadaniowe podejście do obowiązków. Oszczędność czasu przekłada się na większy komfort pracy albo możliwość podjęcia dodatkowych zobowiązań i wyższe dochody osobiste, z jednoczesnym umożliwieniem rozliczania kosztów związanych z wykonywaną pracą. Startup ze współpracą B2B działa tak jak firma, bez ograniczeń jak w przypadku działalności bez rejestracji i z możliwościami typowej działalności gospodarczej.

WSPÓŁPRACA B2B Z OBECNYMI PRACOWNIKAMI
Ikona
MOŻLIWOŚĆ ROZLICZENIA 1 ZBIORCZĄ FAKTURĄ VAT WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW
Ikona
MOŻLIWOŚĆ ROZLICZANIA CUDZOZIEMCÓW Z CAŁEGO ŚWIATA
Ikona
REKOMENDOWANE BRANŻE: IT, GRAFIKA, TŁUMACZENIA, JĘZYKI OBCE
Ikona
DZIĘKI NISKIEMU PODATKOWI PIT – WIĘKSZE WYNAGRODZENIE TRAFIA DO PRACOWNIKA
Ikona