18 czerwca 2024

Prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji

Jak założyć firmę bez rejestracji? Czy w ogóle możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji? W niniejszym artykule odpowiadamy na te pytania, wskazując na możliwości, jakie daje prowadzenie działalności nierejestrowej oraz podpisanie umowy z inkubatorem przedsiębiorczości. Chcesz dowiedzieć się więcej? W takim razie zapraszamy do lektury!

Nielegalne wykonywanie działalności gospodarczej, czyli: czy można prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji?

Zgodnie z paragrafem 1 artykułu 601 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2119):

„Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

Zgodnie z artykułem 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236) natomiast:

„Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”.

Powyżej przytoczone przepisy oznaczają, że, co do zasady, każdy, kto podejmuje działania, które mogą spełniać ustawową definicję działalności gospodarczej, ma obowiązek to zgłosić. Brak zgłoszenia oznacza bowiem narażenie się na karę grzywny, a nawet karę ograniczenia wolności.

Od powyższej zasady są jednak pewne wyjątki

Działalność nierejestrowa jako sposób na prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji

Najważniejszym tego typu wyjątkiem jest oczywiście możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej.

Działalność nierejestrowana (nazywana również nierejestrową lub nieewidencjonowaną) to działalność drobnych rozmiarów, która nie wymaga tworzenia firmy i wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność ta, pomimo że spełnia kluczowe cechy klasycznej działalności gospodarczej, to ma jednak bardzo poważne ograniczenia.

Dotyczą one przede wszystkim limitu przychodów, które mogą być z niej uzyskiwane.

W jednym miesiącu nie mogą one bowiem przekraczać 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2024 r. dokładny, kwotowy limit przychodów działalności nierejestrowanej wynosi:

  • Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.: 3181,50 zł;
  • Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.: 3225 zł.

Przekroczenie powyższych miesięcznych limitów skutkuje automatycznym obowiązkiem dokonania wpisu do CEIDG.

Działalność nieewidencjonowaną możesz ponadto prowadzić jedynie, jeżeli w okresie poprzednich 60 miesięcy (a więc 5 lat) nie prowadziłeś działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowana nie jest przy tym absolutnie rozwiązaniem dla wszystkich. Nawet jeżeli uzyskujesz drobne przychody, to i tak musisz zarejestrować bowiem działalność wymagającą zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Działalność nierejestrowa to jednak niejedyna możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez rejestracji firmy…

FDK Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej bez rejestracji 1

Prowadzenie firmy bez działalności gospodarczej możliwe dzięki inkubatorowi przedsiębiorczości!

Własna działalność bez rejestracji? Tak, jest to możliwe i to również przy przychodach przekraczających 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę!

Możliwości takie dają dostępne na rynku inkubatory przedsiębiorczości.

Inkubator przedsiębiorczości (nazywany czasem także biznes inkubatorem) to wspierający przedsiębiorczość podmiot, który użycza swojej osobowości prawnej osobom mającym pomysł na biznes, które z różnych względów nie chcą jednak rejestrować swojej własnej firmy.

Inkubator w praktyce daje więc okazję do realizacji biznesowych pomysłów w sposób najtańszy, najszybszy i przede wszystkim najmniej ryzykowny. Wszystko natomiast przy zachowaniu możliwości związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Jakie możliwości daje inkubator przedsiębiorczości?

  • Możliwość wystawiania faktur VAT;
  • Możliwość zawierania umów B2B;
  • Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów firmowych zakupów;
  • Możliwość udziału w przetargach;
  • Możliwość zatrudniania pracowników.

Wszystko to jest na wyciągnięcie ręki dzięki umowie cywilnoprawnej podpisanej z inkubatorem przedsiębiorczości!

FDK Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej bez rejestracji 2

Masz pomysł na biznes, ale nie chcesz zakładać własnej firmy? Skorzystaj z naszych usług!

Fundacja Firma Dla Każdego to najlepiej oceniany inkubator przedsiębiorczości w Polsce, który wspiera przedsiębiorczość Polaków i obcokrajowców poprzez umożliwienie im realizacji biznesowych pomysłów na rynkowych warunkach.

Spełnij marzenie o swojej firmie już dziś bez potrzeby jej rejestracji!

Formalności dopełnimy w maksymalnie 15 minut i weźmiemy na siebie całą odpowiedzialność związaną z prowadzeniem działalności. Z nami nie będziesz musiał również przejmować się kontrolami z ZUS-u czy urzędu skarbowego, a także obsługą księgowości oraz rozliczeniami podatkowymi.

Zainteresowany? Sprawdź szczegóły naszej oferty na stronie: firmadlakazdego.pl.

Źródła: