9 marca 2024

Wizy dla Białorusinów do Polski 2024

Jak wygląda procedura otrzymania wizy dla Białorusina w Polsce? Gdzie należy złożyć wniosek? Wszystkie wizy dla Białorusinów do Polski w 2024 r. – przedstawiamy rodzaje i możliwości.

Wiza dla Białorusina w Polsce – jakie są możliwości?

Białorusini, którzy chcą legalnie przebywać w Polsce, mogą wnioskować o następujące rodzaje wiz dla Białorusinów w Polsce:

 • Wiza typu C, a więc wiza Schengen,
 • Wiza typu D, czyli wiza krajowa,
 • Wiza humanitarna, a więc wiza D21.

Dodatkowo na specjalnych zasadach o wizę w Polsce starać się mogą także cudzoziemcy, którzy chcą wykonywać w Polsce zawód lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej lub ratownika medycznego.

Co konkretne wizy dla Białorusinów w Polsce oznaczają? Poniżej przedstawiamy krótkie wyjaśnienia.

Wiza polska (i nie tylko) dla Białorusinów – wiza typu C

Wiza typu C to wiza Schengen, a więc taka umożliwiająca cudzoziemcom przebywanie nie tylko w Polsce, ale także innych krajach należących do tej strefy. Jakie są warunki tej wizy?

Posiadając tę wizę, długość pobytu na terytorium strefy Schengen nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Brzmi skomplikowanie? Na szczęście na stronie Komisji Europejskiej dostępny jest kalkulator, który pozwala w prosty i szybki sposób obliczyć nam, jak długo jeszcze możemy pozostać w krajach strefy Schengen na posiadanej wizie typu C: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/border-crossing/short-stay-visa-calculator_en.

O wizę typu Schengen ubiegać się można przy tym także w polskiej placówce dyplomatycznej, ale tylko wtedy, gdy:

 • Rzeczpospolita Polska będzie jedynym celem Twojej wizyty na terytorium Schengen;
 • Polska będzie głównym miejscem Twojej wizyty na terytorium Schengen (choć odwiedzisz więcej niż jedno państwo tej strefy);
 • Ciężko Ci wskazać, które państwo ze strefy Schengen będzie głównym celem Twojej wizyty, ale to w Polsce przekroczysz granicę strefy po raz pierwszy.

Wizy z Białorusi do Polski – wiza typu D

Wiza typu D to z kolei nic innego jak po prostu wiza krajowa. Okres jej ważności nie może przekraczać 1 roku.

Białoruś – wizy do Polski – wiza humanitarna

O wizach humanitarnych dla Białorusinów pisaliśmy już w osobnym artykule pt.: „Wizy humanitarne dla Białorusinów ”. Po szczegółowe informacje zapraszamy więc właśnie tam. W kilku słowach podsumowujących: wiza humanitarna to wiza, która przyznawana jest ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe. Od roku 2020 i ogromnej fali antyrządowych protestów na Białorusi, wizy tego typu przyznawane są masowo właśnie obywatelom Republiki Białorusi, ze względu na szczególną sytuację wewnątrz ich kraju.

Gdzie wnioskuje się o wizy dla Białorusinów do Polski?

Co do zasady o wizę wnioskuje się w polskim konsulacie lub ambasadzie – właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Punkty przyjmowania wniosków wizowych znajdują się w następujących białoruskich miastach:

 • Mińsk (ambasada),
 • Homel,
 • Mohylew,
 • Brześć (Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej),
 • Pińsk,
 • Baranowicze,
 • Grodno (Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej),
 • Lida.

Zaznaczyć przy tym należy, że obywatele Republiki Białorusi jako jedyni wskazani zostali w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, a co za tym idzie, wnioski o wizy mogą składać bezpośrednio do polskiego ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Nie wiesz, jak uzyskać wizę dla Białorusina w Polsce?

Jesteś Białorusinem i chcesz zdobyć wizę polską dla Białorusinów? Twoim wsparciem w tym procesie może zostać Fundacja Firma Dla Każdego.

Fundacja udziela cudzoziemcom z różnych krajów (w tym także z Białorusi) pomocy w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych. Fundacja pomoże Ci także w kwestiach prawnych, ubezpieczeniowych i wielu innych.

Szczegółowe informacje o zakresie pomocy, którą Białorusinom (ale także Ukraińcom i innym cudzoziemcom) oferuje Fundacja Firma Dla Każdego, znajdziesz na stronie: https://firmadlakazdego.pl/cudzoziemcy/.