LEGALIZACJA POBYTU I PRACY

Zajmujemy się prowadzeniem postępowań o wydanie wiz, zezwoleń lub oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Pomagamy w otrzymaniu Karty Polaka lub obywatelstwa polskiego. Pomożemy Ci również w przygotowaniu całej dokumentacji oferty pracy, aby było możliwe wydanie opinii starosty.

Udzielimy Ci również wsparcia w wypełnianiu wszystkich potrzebnych formularzy, wniosków o zezwolenia na pobyt i na pracę do Urzędu Wojewódzkiego.

Pomoc w podjęciu legalnego zatrudnienia

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i chcesz jak najszybciej podjąć legalną pracę w Polsce, to koniecznie skontaktuj się z Fundacją dla Każdego. Pomożemy Ci w napisaniu wszystkich niezbędnych pism do Urzędu Wojewódzkiego. W zakresie świadczonych przez nas usług znajduje się też odpowiadanie na pisma urzędowe, czy bycie w stałym kontakcie z Inspektorem Wojewódzkim, który prowadzi Twoje postępowanie.

Jeżeli chcesz, to nasz pracownik w umówi wizytę w Urzędzie Wojewódzkim oraz będzie brał udział spotkaniu z Inspektorem.

Kompleksowa pomoc w sprawach legalizacyjnych

Prowadzimy sprawy legalizacyjne w I w II instancji. Pomożemy Ci w sporządzeniu odwołania od decyzji urzędowych, a także skarg do sądów administracyjnych. W postępowaniu uczestniczymy jako pełnomocnik cudzoziemca.

Pomoc w otrzymaniu statusu uchodźcy i wizy humanitarnej

Uchodźcom jest osoba, która przebywa poza granicami swojego państwa. Powrót do ojczyzny musi być dla niej niebezpieczny, a nawet zagrażać jej życiu. Wniosek o uzyskanie statusu uchodźcy możesz złożyć przy przekroczeniu granicy lub po przyjechaniu do Polski. Wniosek o udzielenie statusu uchodźcy możesz złożyć w dowolnym oddziale Straży Granicznej. Jeżeli nie znasz języka i czujesz, że jest Ci potrzebna pomoc w załatwieniu tych formalności, to skontaktuj się z Fundacją dla Każdego. Pomagamy w uzyskaniu statusu uchodźcy i wizy humanitarnej.

Zainteresowała Cię któraś z powyżej wymienionych usług, jeżeli tak to napisz lub zadzwoń do inkubatora przedsiębiorczości Fundacji dla Każdego. Pomożemy Ci w rozwiązaniu Twojej sprawy!