Karta-pobytu-a-zezwolenie-na-prace

7 marca 2024

Karta pobytu a zezwolenie na pracę

Jesteś pracodawcą, który zamierza zatrudnić Ukraińca, który posiada ważną kartę pobytu? A może jesteś cudzoziemcem, który ma w Polsce kartę pobytu i zastanawiasz się, czy na jej podstawie możesz podjąć pracę? W niniejszym tekście odpowiadamy na pytanie: „czy karta pobytu uprawnia do pracy?” oraz wyjaśniamy najważniejsze kwestie z tym związane. Zapraszamy do lektury artykułu pt.: „Karta pobytu a zezwolenie na pracę”.

Karta pobytu a praca – kiedy możliwe jest zatrudnienie Ukraińca z kartą pobytu?

Aby móc odpowiedzieć na pytanie: „czy karta pobytu uprawnia do pracy?”, należy najpierw dowiedzieć się, na jakiej podstawie dana karta pobytu została wydana. To bowiem od tego właśnie zależy to, czy możliwe jest legalne zatrudnienie cudzoziemca z kartą pobytu.

Informacja o podstawie wydanej karty pobytu powinna być przy tym podana w decyzji o wydanie karty pobytu. Aby rozwiać wątpliwości, wystarczy więc zajrzeć do tego właśnie dokumentu.

Co jednak oznaczają poszczególne zapisy, a więc: jaka podstawa wydania karty pobytu pozwala zatrudnić cudzoziemca bez żadnych dodatkowych zezwoleń na pracę?

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach,
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,
 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz członka rodziny cudzoziemca,
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną,
 • Zezwolenie na pobyt stały,
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • Zgoda na pobyt na terytorium Polski ze względów humanitarnych,
 • Status uchodźcy,
 • Ochrona uzupełniająca.

Karta pobytu wydana na innej podstawie, co do zasady, oznaczać będzie konieczność otrzymania odrębnego zezwolenia na pracę.

Pracodawca, w zależności od konkretnego przypadku, może w tym zakresie złożyć także m.in.:

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

Praca – karta pobytu z adnotacją

Innym sposobem na dowiedzenie się, czy karta pobytu uprawnia do pracy, jest sprawdzenie, czy posiada ona specjalną adnotację umieszczoną na samej karcie pobytu. Adnotacja „dostęp do rynku pracy” oznacza, że cudzoziemiec ma prawo do wykonywania w Polsce pracy bez konieczności posiadania odrębnego zezwolenia na pracę. Posiada on już je bowiem „w pakiecie” w związku z posiadanym:

 • Zezwoleniem na pobyt czasowy,
 • Zezwoleniem na pobyt stały,
 • Zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

0c98c2a8 55d1 4652 ab32 439b7f2ba5ac

Chcesz móc legalnie pracować w Polsce? Karta pobytu i zezwolenie na pracę – pomoc!

Jesteś Ukraińcem lub cudzoziemcem z innego kraju i chcesz legalnie pracować w Polsce? Posiadasz kartę pobytu, ale nie wiesz, czy jest ona wystarczająca? A może dopiero starasz się o uzyskanie w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy lub stały oraz o wydanie karty pobytu?

Pomocą w tych i wielu innych problemach związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce mogą być dla Ciebie usługi oferowane przez Fundację Firma Dla Każdego.

Fundacja udziela cudzoziemcom z różnych krajów pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, w tym w szczególności tych, które związane są z zezwoleniem na pobyt w Polsce oraz uzyskaniem karty pobytu. Fundacja pomoże Ci także w kwestiach prawnych, ubezpieczeniowych i wielu innych.

Więcej informacji o zakresie pomocy, którą Ukraińcom (ale także innym cudzoziemcom) oferuje Fundacja Firma Dla Każdego, znajdziesz na stronie: https://firmadlakazdego.pl/cudzoziemcy/.