Polish Business Harbour

10 kwietnia 2022

PROGRAM WIZOWY POLAND BUSINESS HARBOUR

Poland Business Harbour – specjalny program wizowy dla cudzoziemców

Wyjazd do pracy za granicą czy założenie własnej działalności na terenie obcego kraju to zawsze duże wyzwanie i przedsięwzięcie logistyczne. Praktycznie każdy kraj posiada w tym aspekcie oddzielne regulacje, także te dotyczące księgowości, formalności prawnych i specjalnych zezwoleń. Światełkiem w tunelu są specjalne programy, które pozwalają na znacznie łatwiejszą realizację planów zawodowych osobom zza granicy.

Polski rynek staje się pod tym względem coraz bardziej atrakcyjny. Powstają u nas nowoczesne huby, rozwijają się placówki wielu zagranicznych firm, a także sami Polscy uwierzyli w potęgę start-upów i własnej działalności, która pozwala na zapewnienie sobie lepszej przyszłości i niezależności. W Polsce funkcjonuje obecnie m. in. program  Poland Business Harbour przeznaczony specjalnie dla cudzoziemców, chcących rozwijać swoją działalność na naszym terenie. Kogo obejmuje ten program, jakie ma zasady i jakie są korzyści z jego wdrożenia?

Na czym polega Poland Business Harbour?

Poland Business Harbour (PBH visa), to prawdziwa „przystań” dla rozwijających się w Polsce nowoczesnych firm kierowanych przez obcokrajowców. Dzięki niemu praca w Polsce staje się znacznie łatwiejsza i przyjemniejsza. Jest to rozwiązanie przygotowane specjalnie dla 3 grup:

  1. specjalistów IT,
  2. startupów,
  3. w pełni rozwiniętych firm.

Historia programu sięga niepokojów na białoruskim rynku, kiedy to postanowiono stworzyć program, który umożliwi szybką i sprawną relokację wymienionych firm i specjalistów z terenu Białorusi do Polski. Co ciekawe ten rozbudowany program powstał zaledwie w tydzień i jest pionierskim rozwiązaniem na polskim i europejskim rynku! To jedyne tego typu rozwiązanie w całej Europie, którym z dumą możemy się pochwalić. Program pozwala cudzoziemcom na pracę na ternie Polski bez konieczności uzyskania pozwolenia. Umożliwia także proste założenie działalności gospodarczej i przeprowadzkę razem z najbliższą rodziną. Obecnie w programie bierze udział już ponad 13,5 tysiąca osób obcych narodowości.

Program sprawia, że Polska to częsty wybór specjalistów zza wschodniej granicy, którzy mają znacznie ułatwioną drogę do rozwijania się na polskim rynku pracy. Pozyskanie specjalistów IT to priorytet, w dobie cyfryzacji, globalizacji i rozwoju e-commerce. Program umożliwia znacznie łatwiejsze korzystanie z przywilejów i współpracę z pozostałymi firmami, które zadeklarowały uczestnictwo w Poland Business Harbour. Jedną z takich firm jest Inkubator Przedsiębiorczości Fundacja Firma dla Każdego, która pozwala na szybkie założenie firmy i korzystanie z pełnej obsługi, w tym dostępu do legalnych rozliczeń, redukcję kosztów prowadzenia działalności i wiele innych profitów w tym ograniczenie biurokracji i odprowadzanie niezbędnych składek.

Poland Business Harbour, a karta pobytu

Na początku programu w grudniu 2020 roku zostali nim objęci obywatele Białorusi. Obecnie od lipca 2021 program objął także obywateli Ukrainy, Gruzji, Armenii i Mołdawii. Założenia programu pozwalają specjalistom z branży IT na pracę i osiedlanie się w Polsce. O wszystkie te dokumenty należy się postarać jeszcze przed przyjazdem do Polski. W przypadku Poland Business Harbour o posiadanie zgody na pracę w Polsce lub tzw. Niebieską Kartę cudzoziemiec może ubiegać się już po przyjeździe do Polski. PBH pozwala na założenie biznesu w Polsce i pracę w naszym kraju z możliwością ominięcia wielu skomplikowanych procedur.

Jak wygląda procedura PBH?

Po pierwsze należy przedstawić dokument potwierdzający, że firma biorąca udział w PBH chce go zatrudnić. Dalej powinien posiadać wykształcenie techniczne – informatyczne lub móc wykazać co najmniej roczne doświadczenie w pracy w IT. Następnym krokiem jest zgłoszenie się do Polskiego konsulatu i złożenie wniosku o przyznanie wizy w ramach Poland Business Harbour. Po kilku tygodniach, specjalista który uzyska pozytywną odpowiedź ze strony konsulatu może przyjechać do Polski i rozpocząć swoją działalność.

Na podstawie wizy PBH może zostać zarówno zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jak i świadczyć usługi w ramach B2B. Szczególnie interesujące jest to drugie rozwiązanie, bo standardowo cudzoziemcy muszą przejść liczne formalności, aby móc założyć działalność w Polsce, co w praktyce wiąże się z długim czasem oczekiwania na decyzję urzędów, licznymi formalnościami i dużymi kosztami, co zniechęca nowych przedsiębiorców. Procedura PBH pozwala na uniknięcie tych wszystkich niedogodności.