Dotacje unijne na założenie firmy 2023

23 sierpnia 2023

DOTACJE UNIJNE NA ZAŁOŻENIE FIRMY

Dotacje unijne na założenie firmy w 2023 r. to idealna opcja dla osób, które chcą otworzyć własny biznes, ale nie mają wystarczających funduszy na start lub chcą przeznaczyć posiadany kapitał na inny cel. Niestety wiedza Polaków na temat środków unijnych i funkcjonowania dotacji jest znikoma, dlatego wyjaśniamy poniżej najważniejsze kwestie dotyczące dotacji z Unii na własny biznes w 2023 r.

Finansowanie środkami unijnymi: dotacje z UE na własną firmę 2023

Własny biznes kusi coraz większą liczbę osób. Dla wielu przyszłych przedsiębiorców problemem jest jednak pozyskanie kapitału na start. Oczywiście istnieją kredyty i pożyczki dla firm, ale tego typu zobowiązania wiążą się z dużym ryzykiem. Zdecydowanie lepszą opcją jest uzyskanie dofinansowania na otwarcie działalności, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród osób, które planują otworzyć biznes. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dotacje unijne na założenie firmy w 2023 r. umożliwiają poczynienie większych inwestycji, a nawet rozpoczęcie działalności z wkładem minimalnym. Ich celem jest przede wszystkim wzrost konkurencyjności MŚP, zmniejszenie bezrobocia, aktywizacja osób biernych zawodowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii oraz transformacja przemysłowa i przedsiębiorczości.

image

Dotacje unijne na założenie firmy 2023: co warto o nich wiedzieć

Dotacje unijne na założenie firmy 2023 stanowią bezzwrotną formę pomocy finansowej skierowaną do osób, które chcą otworzyć własny biznes. Oczywiście dotacji z Unii Europejskiej na założenie firmy nie trzeba zwracać tylko wtedy, kiedy beneficjent przeznaczył pieniądze zgodnie z wnioskiem. Wsparcie z Unii Europejskiej na własną firmę mogą otrzymać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zawodowej i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – Unia Europejska mocno wspiera aktywizację zawodową obywateli państw członkowskich. Kto zatem ma szansę na dotacje z UE na założenie firmy 2023? Przede wszystkim bezrobotne osoby po 30 roku życia i mieszkańcy obszarów o wysokiej stopie bezrobocia. Poza tym, o dotacje z Unii na własny biznes 2023 mogą ubiegać się również osoby z niepełnosprawnościami, kobiety powracające do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim i osoby 45+.

Na co można przeznaczyć dotacje unijne na założenie firmy w 2023

Beneficjenci mogą przeznaczyć środki z dotacji unijnych na założenie firmy 2023 zarówno na zakup środków trwałych, w tym nieruchomości, oprogramowania, wyposażenia lokalu, materiałów i surowców oraz na usługi, np. informatyczne, reklamowe, prawne lub doradcze. Przyszli przedsiębiorcy będą mogli również sfinansować w ten sposób kursy i szkolenia, oczywiście, jeśli program przewiduje taką możliwość. Warto jednak wiedzieć, że w tym roku dofinansowanie można otrzymać przede wszystkim na:

  • automatyzację, robotyzację i mechanizację przedsiębiorstw,   
  • badania nad nowymi produktami i usługami,
  • eksport i reklamę przedsiębiorców,
  • ograniczanie kosztów produkcji i wpływu na środowisko,
  • wprowadzanie do oferty nowych produktów i usług.

To, na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji z Unii na własny biznes 2023 zależy od programu.

Jakie są dotacje unijne na założenie firmy w 2023

Dotacje z UE na założenie firmy 2023 dystrybułowane są przez poszczególne instytucje na poszczególne województwa i regiony, co oznacza, że dostępność dofinansowania unijnego w poszczególnych częściach kraju jest zróżnicowana. Dodatkowo nie każda działalność może liczyć na wsparcie ze środków unijnych.

Jak zdobyć środki z dotacji unijnych na założenie firmy 2023

Wbrew pozorom zdobycie dotacji z UE na założenie firmy 2023 nie jest wyjątkowo trudne. Warto jednak pomyśleć o możliwości uzyskania dofinansowania odpowiednio wcześnie i nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Proces otrzymania środków nie należy do najkrótszych. Pierwszym krokiem do uzyskania dotacji jest wyszukanie programu, z którego można otrzymać pieniądze. Następnie należy wypełnić wniosek i złożyć go w odpowiednim terminie. Potem wystarczy czekać na ocenę wniosku i odpowiedź. Wypełnianie wniosku może być jednak zbyt trudne dla osoby, które nie ma w tej dziedzinie doświadczenia. Wówczas warto skorzystać z usług firm świadczących usługi związane z wypełnianiem wniosków unijnych.

Gdzie szukać dotacji unijnych na założenie firmy 2023

Pierwszym krokiem do uzyskania dotacji z Unii na własny biznes 2023 jest wyszukanie programów, z których można uzyskać dofinansowanie. Gdzie można znaleźć informacje na temat dofinansowania unijnego? Dotacje unijne na założenie firmy 2023 wyszczególnione są w Wyszukiwarce Dotacji. Osoby zainteresowane dotacją z UE na założenie firmy 2023 mogą również skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.