CONSULTING FOR FOREIGNERS

1. If you are interested in starting economic activity in Poland, you are at the right place! We help foreign entrepreneurs in fast and convenient business set up in our country. 

We organize support in all formalities for companies from all over the world, who are interested in entering into a Polish market. 

We offer:

– Support in registering company/branch of foreign company

– address / headquarters of the company

– bookkeeping

– business consulting (business plan, market research, competitors analysis,  marketing strategy, consulting) 

2. If you are a foreigner or your friend from abroad looks for help in Poland, do not hesitate do contact us . We provide full service assistance to foreigners on the Polish market. As part of our services, we help in legalizing stay and work in all official matters , completing the declaration. It also enables management of the company as part of our business incubator and allowed to settle with its contractors textural .

Contact us for more precise information. We speak fluent English, Italian and Russian.

OBSŁUGA OBCOKRAJOWCÓW

1. Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce – dobrze trafiłeś. Pomagamy zagranicznym przedsiębiorcom w szybkim i wygodnym rozpoczęciu biznesu w naszym kraju. Organizujemy pomoc we wszystkich formalnościach dla firm z całego świata, które są zainteresowane wejściem na polski rynek.

 Oferujemy:

– pomoc w rejestracji firmy/oddziału zagranicznego

– adres (siedzibę) dla firmy

– księgowość

– doradztwo biznesowe (biznesplany, analizy rynku, analizy konkurencji, tworzenie strategii marketingowej, ogólne doradztwo).

2. Jeśli jesteś obcokrajowcem lub Twój znajomy z zagranicy poszukuje pomocy na terenie Polski, zgłoś się do nas. Zapewniamy pełną obsługę w zakresie pomocy obcokrajowcom na polskim rynku. W ramach naszych usług, pomagamy w legalizacji pobytu i pracy, we wszelkich sprawach urzędowych, wypełnianiu deklaracji. Umożliwiamy także prowadzenie firmy w ramach naszego inkubatora przedsiębiorczości i możliwość rozliczania się ze swoimi kontrahentami fakturowo. 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dokładne informacje. Posługujemy się biegle językiem angielskim.

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

1. Если вы иностранец, или ваш друг из-за рубежа в поисках помощи на польском языке, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы предоставляем полную поддержку службы на иностранцев на польском рынке . В рамках наших услуг , мы помогаем в легализации пребывания и работы на всех официальных вопросах , заполнения декларации . Это также позволяет руководству компании в рамках нашей бизнес- инкубаторе и позволило рассчитаться со своими подрядчиками текстурных .

2. Если вы иностранец, или ваш друг из-за рубежа в поисках помощи на польском языке, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы предоставляем полную поддержку службы на иностранцев на польском рынке . В рамках наших услуг , мы помогаем в легализации пребывания и работы на всех официальных вопросах , заполнения декларации . Это также позволяет руководству компании в рамках нашей бизнес- инкубаторе и позволило рассчитаться со своими подрядчиками текстурных .

Наши консультанты говорят на английском языке .