Jak założyć działalność gospodarczą pracując na etacie

6 czerwca 2024

Jak założyć działalność gospodarczą pracując na etacie?

W niniejszym artykule odpowiadamy na pytanie: „czy osoba pracująca może założyć działalność gospodarczą?”, opisując wszystkie związane z tym kwestie. Przeczytaj i dowiedz się, jak założyć własną działalność gospodarczą pracując na etacie!

Czy osoba pracująca może założyć działalność gospodarczą? Założenie firmy przez osobę pracującą na etacie

W wyszukiwarkach internetowych często wpisywane są hasła takie jak: „Pracuję na etacie i chcę założyć firmę” oraz „Czy pracując, mogę założyć działalność gospodarczą?”. Drugie hasło i stojące za nim pytanie jest jak najbardziej zasadne i z pewnością świadczyć może o pewnej dojrzałości zainteresowanego otworzeniem własnego biznesu.

Przede wszystkim zaznaczyć trzeba jednak, że, co do zasady, żadne przepisy prawa nie zabraniają łączenia pracy etatowej z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Założenie firmy, gdy się pracuje, jest więc jak najbardziej możliwe. Trzeba przy tym pamiętać jednak o pewnych określonych warunkach, które pozwolą na zachowanie dobrych i bezpiecznych relacji z obecnym pracodawcą, ale także z urzędem skarbowym oraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jakie to warunki?

FDK Jak zalozyc dzialalnosc gospodarcza pracujac na etacie

„Jestem na etacie i chcę założyć firmę”, czyli o czym należy pamiętać, zakładając firmę, gdy się pracuje na umowie o pracę (jak założyć firmę na etacie?)

Po pierwsze, pomimo że, co do zasady, nie masz obowiązku informowania obecnego pracodawcy o tym, że zakładasz firmę, to jednak obowiązek taki pojawi się, gdy w ramach otwartej działalności będziesz rozliczał się na zasadach ogólnych (a więc według skali podatkowej).

Nawet jeżeli jednak wybierzesz inną formę opodatkowania, to o planie otwarcia własnego biznesu, warto swojego pracodawcę uprzedzić. Dlaczego?

Część pracowników ma bowiem podpisane umowy o zakazie konkurencji. Nawet jeżeli takowej nie zawarłeś, to wciąż do Twoich obowiązków jako pracownika należy między innymi dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (obowiązki te wynikają wprost z punktu 4 paragrafu 2 artykułu 100 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)).

Powyższe oznacza, że nie możesz prowadzić swojej własnej firmy kosztem pracy etatowej. Zobowiązany jesteś bowiem do dbania o dobro zakładu pracy, w którym jesteś zatrudniony. Nie powinieneś więc podejmować żadnych działań, które potencjalnie mogą negatywnie wpływać na zatrudniający Cię zakład pracy (np. wykonywać swojej działalności gospodarczej w godzinach pracy etatowej czy też podbierać klientów zatrudniającemu Cię podmiotowi).

Ryzyka takie powstają natomiast w sposób oczywisty, jeżeli otwarta przez Ciebie działalność gospodarcza będzie miała podobny (lub – co gorsza – taki sam) charakter jak ten, który ma firma, w której pracujesz na etacie.

Najlepiej więc wprost powiedz swojemu pracodawcy o swoich planach otworzenia własnego biznesu, przedstawiając mu profil i rodzaj działalności, który podejmiesz. Rozmowa taka pozwoli zminimalizować ewentualne ryzyko naruszenia przytoczonych wyżej przepisów i jeszcze innych regulacji.

Nieco inaczej sprawa będzie wyglądać, jeżeli miejscem, w którym jesteś zatrudniony na umowie o pracę, jest podmiot administracji publicznej. W tym wypadku taka rozmowa jest już nie tylko fakultatywna, ale po prostu obowiązkowa. Pracując na etacie w podmiocie administracji publicznej, do założenia swojej własnej firmy, potrzebna jest bowiem zgoda tego podmiotu. Uzyskać ją możesz, prosząc o to swojego przełożonego.

Praca na etacie plus własna działalność: podatki i rozliczenia (czyli koszt prowadzenia działalności gospodarczej będąc na etacie)

Każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę obowiązują dwie stawki podatku: 12% i 32%.

Przedsiębiorcy natomiast, poza skalą podatkową, mają także do wyboru opodatkowanie podatkiem liniowym oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór ryczałtu lub podatku liniowego oznacza przy tym konieczność złożenia, po zakończonym roku podatkowym, dwóch PIT-ów. Dochody z działalności gospodarczej nie będą w takim wypadku mogły bowiem sumować się w prosty sposób z tymi, które osiągnęliśmy z pracy na etacie (bo będą w różny sposób opodatkowane).

W kontekście wyboru formy opodatkowania warto jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć, że wyboru ryczałtu, a także podatku liniowego nie mają osoby, które świadczą usługi lub planują świadczyć usługi na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy, które to usługi wchodzą w zakres usług wykonywanych w ramach podpisanej z tym pracodawcą umowy o pracę. Tego typu osoby skazane są więc na wybór skali podatkowej. Karencja dotycząca tych zasad w przypadku podatku liniowego wynosi 1 rok, natomiast w przypadku ryczałtu aż 2 lata.

JAK WYGLĄDA KWESTIA OSKŁADKOWANIA FIRMY, GDY PRACUJEMY TEŻ NA ETACIE?

Uzyskiwanie z etatu przynajmniej minimalnego wynagrodzenia oznacza, że prowadząc działalność gospodarczą, nie musimy już opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa zobowiązany do tego jest bowiem nasz obecny pracodawca.

Bez względu na powyższe, prowadząc działalność gospodarczą, wciąż musimy natomiast opłacać składkę zdrowotną

Założenie firmy przy umowie o pracę? A może zamiast tego skorzystasz z inkubatora przedsiębiorczości?

Pracujesz i chcesz założyć działalność gospodarczą? Rozwiązaniem dla Ciebie może być inkubator przedsiębiorczości!

Inkubator przedsiębiorczości to podmiot, który użycza swojej osobowości prawnej osobom, które mają pomysł na biznes, ale nie chcą zakładać do tego celu własnej działalności gospodarczej. To najtańszy, najszybszy i najmniej ryzykowny sposób na założenie własnego biznesu – także przy pracy na etacie.

Najlepiej ocenianym inkubatorem przedsiębiorczości w Polsce jest przy tym Fundacja Firma Dla Każdego.

Fundacja Firma Dla Każdego to organizacja wspierająca przedsiębiorczość Polaków i obcokrajowców, która pomoże Ci w spełnieniu Twoich biznesowych marzeń!

Zainteresowany? Sprawdź szczegóły naszej oferty na stronie internetowej: https://firmadlakazdego.pl/.

Źródła: