Firma bez ZUS w Polsce

23 sierpnia 2023

FIRMA BEZ ZUS W POLSCE

Firma bez ZUS w Polsce może być legalna. Osoby marzące o własnym biznesie mogą uniknąć płacenia obciążających przedsiębiorców składek ZUS. Jakie właściciele firm mają możliwości w tym zakresie? Okazuje się, że jest przedsiębiorcy mają wybór, bo legalna firma bez ZUS to nie tylko działalność nierejestrowana. Co jeszcze? O tym poniżej.

Firma bez ZUS w Polsce. Czy to możliwe?

Prowadzenie firmy w Polsce kojarzy się z koniecznością opłacania podatków i składek na ubezpieczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które z roku na rok są coraz wyższe. W 2023 r. ubezpieczenie do ZUS bez składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców będących na zasadach ogólnych wynoszą 1418,48 zł – w przypadku opłacania składki chorobowej oraz 1316,54 zł, jeśli składka chorobowa nie jest opłacana. Oczywiście do tej kwoty należy doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która najczęściej wynosi 9 proc. dochodu z działalności gospodarczej osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który składka jest wyliczana. Aczkolwiek rząd wprowadził minimalne ubezpieczenie zdrowotne, dzięki czemu składka zdrowotna w 2023 roku nie może być niższa od 314,10 zł. Wiele osób chce uniknąć opłacania składek do ZUS i zastanawia się, czy firma bez ZUS w Polsce jest legalna i czy w ogólne da się uniknąć opłacania składek. Warto wiedzieć, że zgodnie z prawem można prowadzić firmę i nie płacić ZUS. Opcji jest kilka.

image 2

Czy można prowadzić firmę i nie płacić ZUS?

Jak założyć firmę i nie płacić ZUS? Po pierwsze, legalna firma bez ZUS może być prowadzona w formie działalności nierejestrowanej. Jest to najprostszy sposób na własny biznes bez konieczności opłacania ZUS.

Działalność nierejestrowana, jako legalna firma bez ZUS

Firma bez ZUS w Polsce jest możliwa do prowadzenia w formie działalności nierejestrowanej. Prawo dopuszcza możliwość prowadzenia biznesu bez konieczności rejestrowana działalności, a tym samym bez konieczności opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli spełnione są określone przesłanki. Legalna firma bez ZUS, jako działalność nierejestrowana jest możliwa do prowadzenia, o ile miesięczne dochody przedsiębiorcy nie przekroczą 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2700 zł brutto i jeśli w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadził on własnej firmy. Przekroczenie wspomnianego powyżej progu oznacza konieczność założenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Bez ZUS, ale z odpowiedzialnością. Działalność firmy bez ZUS w Polsce

Legalna firma bez ZUS nie jest jednak wolna od zobowiązań i odpowiedzialności. To znaczy, że prowadząc firmę bez ZUS w Polsce należy pamiętać o innych obowiązkach, jakie ciążą na przedsiębiorcach i konsekwencjach prawnych podejmowanych decyzji. Przykładowo, przedsiębiorca prowadzący nierejestrowaną działalność gospodarczą jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji księgowej, a jeśli dodatkowo zatrudnia pracowników – m.in. prowadzenia dokumentacji pracowniczej i terminowej wypłaty wynagrodzenia. Bez względu na to, czy właściciel firmy opłaca ZUS, czy nie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na równi z innymi przedsiębiorcami widniejącymi w CEIDG.

Legalna firma bez ZUS w Polsce – inne opcje

Oprócz działalności nierejestrowanej, pewnym rozwiązaniem dla chcących uniknięcia kosztów ZUS może być spółka z o.o. Nieco inną opcją jest zatrudnienie na etat w innym przedsiębiorstwie i jednoosobowa działalność gospodarcza. Tutaj jednak trzeba się liczyć z pewnymi kosztami.

Firma bez ZUS w Polsce a spółka z o.o.

Osoby, które zastanawiają się, jak założyć firmę i nie płacić ZUS, powinni pomyśleć o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to ciekawy sposób na legalną firmę bez ZUS. Dlaczego? Ponieważ co do zasady właściciele spółki z o.o. nie muszą płacić składek na ubezpieczenie. Od tej zasady jest jednak pewien wyjątek. Jedyny wspólnik spółki z o.o. będzie podlegał ubezpieczeniu w ZUS. Mało tego! Do opłacenia składek ZUS może być zobligowany również wspólnik spółki, który posiada zdecydowaną większość udziałów, np. 98. Taka spółka może być traktowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako obejście prawa. Co ciekawe, w orzecznictwie nie ma w tej kwestii jednomyślności.

Etat i własna firma bez ZUS

Łączenie firmy z etatem jest nie tylko legalne, ale również korzystne dla prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Zgodnie z prawem, jeśli wynagrodzenie przedsiębiorcy uzyskiwane ze stosunku pracy nie jest niższe od najniższej krajowej, to właściciel firmy podlega ubezpieczeniu społecznemu z zakładu pracy. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli przedsiębiorca zarabia przynajmniej minimalną krajową, nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne z prowadzonej działalności. Do zapłaty zostaje mu wówczas składka zdrowotna.

Dla kogo firma bez ZUS w Polsce?

Działalność nierejestrowana to idealne rozwiązanie dla początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają prowadzić działalność gospodarczą i nie wiedzą, jakich przychodów mogą się spodziewać. To również dobra opcja dla właścicieli firm, którzy chcą prowadzić biznes na mniejszą skalę w branży nisko kosztowej. W ich przypadku wysokie koszty prowadzonej działalności mogłyby przekreślić prowadzony biznes.