CIT estoński

26 kwietnia 2022

CIT ESTOŃSKI – JAK DZIAŁA?

CIT estoński – dla kogo?

Czy słyszeliście już o CIT estoński? Wszelkie ułatwienia i możliwość płacenia niższych podatków są gratką dla przedsiębiorców. Na przestrzeni lat powstało wiele udogodnień, dzięki którym przepisy sprzyjały zakładaniu mniejszych i dużych firm. Skomplikowane podatki i niezrozumiałe prawo finansowe to jedne z

najczęściej wymienianych barier podczas zakładania biznesu. Polska nie słynie z najprostszego systemu podatkowego, ale wiele zmienia się w tym zakresie na przestrzeni lat. Odpowiedzią na potrzeby polskich przedsiębiorców jest m. in. CIT estoński, który pomimo niesienia ze sobą licznych korzyści, wciąż nie jest zbyt powszechnie wykorzystywany. Warto wiedzieć na czym polega CIT estoński i kto może go zastosować.

Na czym polega CIT estoński?

CIT estoński to rodzaj opodatkowania, którym powinna zainteresować się większość firm. Jego głównym założeniem jest uproszczenie procedur w kontakcie z Urzędem Skarbowym, a także ograniczenie księgowości. CIT estoński znany także jako ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, funkcjonuje w Polsce już od stycznia 2021 roku. Mogą skorzystać z niego firmy, które same o to wnioskują i ponadto spełniają wszystkie kryteria. Wiedza księgowych i samych przedsiębiorców jest więc niezbędna, aby móc skorzystać z tego korzystnego rozwiązania. CIT estoński polecany jest szczególnie osobom, które chcą jak najwięcej inwestować w swoją działalność. CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, który jest jednak nieco inaczej naliczany niż w przypadku tradycyjnego CIT.

Zalety estońskiego CITu dla firm

Podstawową zaletą i cechą CIT estońskiego jest przesunięcie momentu rozliczenia podatku. W tradycyjnej formie CIT rozliczamy z miesiąca na miesiąc, a na koniec roku dokonuje się podsumowania. W przypadku estońskiego CIT wygląda to zdecydowanie inaczej. Podatek ten nie jest naliczany do momentu kiedy osiągnięte zyski są przeznaczone na inwestycje w obrębie przedsiębiorstwa. To bardzo dobre rozwiązanie szczególnie dla dopiero startujących firm, które potrzebują jeszcze dodatkowego finansowania na start. Dopóki więc wszystkie zyski są przeznaczane na firmę, to spółka jest zwolniona z zapłacenia estońskiego CIT. Obowiązek podatkowy powstaje natomiast wtedy, gdy przedsiębiorca wypłaci sobie lub akcjonariuszom zyski w postaci dywidendy. Wtedy też będzie musiał zapłacić składkę. Przy podatku CIT stawki są nieco wyższe, niż ma to miejsce w klasycznym CIT, jednak jego część można odliczyć w rocznym zeznaniu PIT. To w ogólnym rozliczeniu powinno być dla wszystkich akcjonariuszy zdecydowanie bardziej korzystne.

Kto może skorzystać z estońskiego CIT?

CIT estoński istnieje w Polsce na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzeniu tego rodzaju rozwiązania przyświecały bardzo górnolotne cele. Ustawodawcy zależało na wyrównaniu szans między przedsiębiorstwami. Tymi, które mają stabilne źródła finansowania, a takimi, które mają niedobór finansów, a które skutecznie zwiększyłyby swój potencjał i konkurencyjność dzięki nim. To szansa dla startup-ów, które poszukują inwestorów i są dopiero na etapie realizacji licznych inwestycji. Aby móc skorzystać z estońskiego CIT należy spełniać następujące warunki:

 1. przychody pasywne w firmie nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej,
             
 2. zatrudnianie na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób, które nie są wspólnikami,
             
 3. właściciel firmy nie może posiadać akcji czy udziałów w jakichkolwiek innych spółkach,
             
 4. firma, która korzysta z estońskiego CIT musi wydawać co najmniej 15% swojej początkowej wartości na inwestycje w kolejnych dwóch latach podatkowych,
             
 5. jeśli firma nie jest w stanie inwestować, musi wykazać wzrost wynagrodzeń pracowników, wynoszący co najmniej 20% w stosunku do roku zanim zaczęto korzystać z preferencyjnego CIT,
             
 6. spółka z CIT estońskim musi prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe wynikające z aktualnie obowiązującej ustawy.  

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z zalet CIT estońskiego musi spełnić wiele warunków. To z jednej strony szansa na rozwój inwestycji, z drugiej zaś konieczność ciągłej kontroli finansów, aby móc skorzystać z tego podatku. Dobrym rozwiązaniem dla nowo powstających firm jest oczywiście śledzenie proponowanych przez Państwo zmian. Należy także zwrócić uwagę na wsparcie oddolnych inicjatyw np. takich jak inkubatory przedsiębiorczości. To firmy, które mają za zadanie wspierać dopiero raczkujące biznesy. Jedną z form pomocy jaką oferuje Fundacja Firma Dla Każdego jest wsparcie podczas założenia firmy. Istotna jest także późniejsza znaczna redukcja opłat na start, a także korzystanie z osobowości prawnej Fundacji, co ogranicza ryzyko podczas podpisywania umów z kontrahentami.

Zobacz również: Polski Ład – wady i zalety