biznesplan

24 kwietnia 2022

BIZNESPLAN – WADY I ZALETY

Biznesplan – czy warto mieć?

Podstawą każdej działalności gospodarczej powinien być dobry biznesplan. Otwarcie firmy zwykle poprzedzają długie rozmyślania, analizy, a także zasięganie opinii innych osób, aby jak najlepiej wystartować i przygotować się do działalności na rynku. Biznes plan można stworzyć w swojej głowie, ale także przygotować spisany dokument za pośrednictwem kartek papieru czy komputerowych plików.

Plan biznesowy powinien zawierać jednak pewne stałe elementy, na których oprzesz całą swoją działalność. Jak najbardziej szczegółowy biznesplan pozwala już na etapie planowania zetknąć się z potencjalnymi możliwościami, jak i zagrożeniami oraz przygotować sobie na zapas odpowiedni schemat działania. Sprawdź, jak stworzyć pomocny biznesplan, który będziesz mógł wykorzystać na wiele sposobów.

12

Po co go tworzyć?

Sam pomysł na biznes zwykle nie wystarczy. Aby osiągnąć sukces lepiej jest określić sobie wszystkie jego etapy, sposoby ich realizacji, potencjalne źródła finansowania i wiele innych czynników. Pomysły nawet, jeśli są dobre, ale mają to do siebie, że szybko uciekają lub są jedynie wyobrażeniami, które trzeba będzie zmierzyć z rynkowymi realiami. Pisanie biznesplanu dobrze jest rozpocząć jak najszybciej, bo dokument ten bywa obszerny i praca nad nim może pochłonąć wiele czasu. Etap ten jednak przez wielu określany jest jako niezbędny, aby móc później efektywnie i systematycznie pracować. Biznesplan zawiera zwykle krótkoterminowe i długoterminowe cele, które dobrze jest uporządkować i ująć w odpowiednim harmonogramie. Takie uporządkowanie pomysłu pozwoli na realizację poszczególnych etapów, a także wczesne zapobieganie niepowodzeniom.

Na co pozwala dobrze przygotowany biznesplan?

 • Research rynku – pozyskanie niezbędnych informacji na temat struktury branży w którą zamierza się wejść, działania konkurencji, obecnie wykorzystywane rozwiązania itp.     
             
 • Określenie potencjalnych możliwości i zagrożeń – przed rozpoczęciem działalności dobrze jest wykonać tzw. analizę SWOT, na którą składają się 4 filary – mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia wynikające z uwarunkowań rynku, ale także charakteru otwieranej działalności.           
             
 • Pozyskanie inwestycji, kredytów, dotacji lub pożyczek – instytucje finansowe u których zamierzasz ubiegać się o wsparcie finansowe, w większości wymagają dokumentu w postaci biznesplanu.
             
 • Skuteczne zarządzanie – biznesplan pozwoli skupić się na celach i dążyć do ich realizacji. To z pewnością ułatwi prowadzenie firmy szczególnie w początkowej fazie.       
           
 • Uniknięcie porażki – nawet najbardziej odkrywczy startup może nie poradzić sobie bez dobrze przygotowanego planu.   

Biznesplan jest często kluczowym elementem podczas ubiegania się o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej. Im dokładniej zostanie opracowany, tym większe szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji.

po co go stworzyc

Jak go stworzyć?

Napisanie biznesplanu z pewnością nie zamknie się w ciągu jednego czy dwóch dni. To tak samo ważna praca, jak wszystkie pozostałe zmierzające do startu nowej firmy, jak chociażby poszukiwanie potencjalnych inwestorów. Biznesplan powstaje zwykle zanim jeszcze firma zostanie otwarta lub w momencie restrukturyzacji czy w trakcie przełomowych zmian. Dobry biznesplan powinien być przede wszystkim rzeczowy, bez zbędnego „lania wody” i ozdobników. Nie ma jednak tak naprawdę jednego wzoru jak powinien wyglądać tego rodzaju dokument. Inaczej wygląda biznesplan przygotowany na własne potrzeby, inaczej zaś składany w konkretnym celu do danej instytucji.

Jakie elementy powinien mieć biznesplan?

Biznesplan przede wszystkim odpowiada na 4 główne pytania:

 • Kto i z kim otwiera działalność?
             
 • Jakie są założenia planowanego przedsięwzięcia?
             
 • Jakie będą poszczególne etapy jego realizacji?
             
 • Ile wyniosą koszty i prognozowane przychody?

Dokument powinien mieć spis treści oraz jasną i przejrzysta strukturę, aby móc go wygodnie przeczytać. Oprócz tego warto posługiwać się w nim profesjonalnym, ale zrozumiałym językiem. Większość biznesplanów posiada podobną strukturę obejmującą:

 1. Streszczenie opisywanego przedsięwzięcia (streszczenie może być napisane na końcu po wyciągnięciu wszystkich kluczowych elementów z poszczególnych podpunktów),
             
 2. Właściwy opis przedsięwzięcia (podstawowe informacje o firmie, takie jak: nazwa, cel działania, lokalizacja i miejsce działania, rodzaj działalności itp.),
             
 3. Charakterystykę oferowanej usługi, sprzedawanych produktów itp. (określenie czym firma będzie się zajmować, w czym jej usługa czy produkt będą innowacyjne w stosunku do innych),           
             
 4. Sposób zarządzania i kadra pracownicza (określenie struktury panującej w firmie, odpowiedzialności poszczególnych osób za dane sektory),
             
 5. Zbadanie rynku i konkurencji (charakterystykę branży i konkurencji, tendencje i prognozy na rynku, potencjalnych nabywców),
             
 6. Strategię marketingową (sposoby promocji, wprowadzenie firmy na rynek, kanały dystrybucji, formy promocji i reklamy),
             
 7. Plan finansowy (koszty związane z działalnością, źródła finansowania)

Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu.