2 marca 2024

Odbiór karty pobytu

Rejestracja na odbiór karty pobytu – czyli o tym, jak przebiega odbiór karty pobytu. Podajemy dokładne informacje dotyczące tego, jak zarezerwować termin do odbioru karty pobytu w konkretnych urzędach wojewódzkich oraz o czym warto pamiętać jeszcze przed wizytą. Wszystko po to, abyś uniknął kolejek i bez problemu załatwił swoją sprawę.

Odbiór karty pobytu – co warto wiedzieć?

Pamiętaj, że aby otrzymać kartę pobytu, najpierw potrzebujesz:

  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt czasowy,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
  • zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych.

Co do zasady, pierwszą kartę pobytu, po uzyskaniu jednej z powyżej wymienionych zgód lub zezwoleń, uzyskuje się przy tym z urzędu. Są jednak sytuacje, w przypadku których trzeba o nią dodatkowo zawnioskować. Pisaliśmy o tym bardzo szczegółowo w artykule pt.: „KARTA POBYTU – CO TO JEST?”, do którego odsyłamy.

Bez względu jednak na to, czy wnioskowałeś o wydanie karty pobytu, czy też zostanie Ci ona wydana z urzędu, musisz wiedzieć, kiedy i jak masz ją odebrać.

Czas oczekiwania na odbiór karty pobytu

Faktyczny czas oczekiwania na fizyczną kartę pobytu różni się w zależności od konkretnego urzędu wojewódzkiego, natomiast zazwyczaj wynosi około 1 miesiąca od prawidłowego przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów i informacji (lub też uzyskania właściwego zezwolenia). Czas ten warto dobrze wykorzystać i odpowiednio przygotować się do wizyty, podczas której odbierzemy naszą kartę pobytu. Jak to zrobić?

Przygotowanie do odbioru karty pobytu – o czym pamiętać?

  1. Miejsce odbioru karty pobytu

Przede wszystkim upewnij się, gdzie odbierzesz swoją kartę pobytu. Niektóre urzędy wojewódzkie mają swoje liczne delegatury – oddalone czasem nawet o kilkaset kilometrów. Pomyłka może więc sporo kosztować.

  • Karta pobytu dla dziecka?

Pamiętaj, że w przypadku karty pobytu dla dziecka, kartę tę odebrać musi jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli jednak przy złożeniu wniosku o kartę pobytu dziecku pobrano odcisk linii papilarnych – ono także musi być obecne przy odbiorze karty pobytu.

  • Termin

Zaplanuj swoją wizytę w urzędzie wojewódzkim przez wcześniejszą rezerwację terminu.

Rejestracja – karta pobytu (rezerwacja terminu odbioru karty pobytu)

Procedura odbioru karty pobytu różni się w zależności od konkretnego urzędu wojewódzkiego. W większości urzędów wymagana jest jednak wcześniejsza rezerwacja terminu odbioru karty pobytu. Tam, gdzie nie jest to wymagane, rejestracja pozwoli nam natomiast uniknąć kolejek.

Jak więc zarezerwować termin do odbioru karty pobytu? Podajemy linki, numery telefonów lub adresy mailowe (w zależności od przyjmowanej przez dany urząd metody rezerwacji wizyty).

Nie wiesz, jak odebrać kartę pobytu?

Jesteś cudzoziemcem ubiegającym się w Polsce o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy oraz wydanie karty pobytu i nie wiesz, jak to zrobić? Twoim kołem ratunkowym może być Fundacja Firma Dla każdego!

Fundacja udziela cudzoziemcom z różnych krajów pomocy w załatwianiu spraw urzędowych. Pomaga także m.in.: w kwestiach prawnych i ubezpieczeniowych, a także przy tłumaczeniu dokumentów.

Więcej informacji o zakresie pomocy oferowanej cudzoziemcom przez Fundację Firma Dla Każdego, przeczytasz na stronie: https://firmadlakazdego.pl/cudzoziemcy/.