Wizy dla Rosjan

11 października 2022

LEGALIZACJA POBYTU DLA ROSJAN

Mobilizacja w Rosji, a praca w Polsce

W Rosji trwa mobilizacja w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy. Nie każdy obywatel Rosji chce brać w niej udział. Dlatego część osób próbuje wyjechać z kraju i zacząć życie gdzieś indziej.

Mogłyby im w tym pomóc wizy krajowe lub Schengen. Jednak Polska, Litwa i Łotwa, zdecydowały się na zamknięcie granic dla obywateli Rosji. Jednak legalizacja pobytu dla Rosjan to temat wciąż otwarty.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czy Rosjanin może starać się na Litwie i Łotwie o wizę humanitarną?
 • Jak wygląda sytuacja po zamknięciu granic z Rosją?
 • Grupy cudzoziemców objęte ochroną
 • Czy obywatele rosyjscy mogą się starać o podjęcie pracy w Polsce?
 • Czym jest karta pobytu?
LEGALIZACJA POBYTU DLA ROSJAN

Wizy humanitarne dla Rosjan w krajach zachodnich

Ministerstwo Spraw Zagranicznych obwieściło, że Litwa będzie każdy wniosek o wizy humanitarne dla Rosjan rozpatrywała indywidualnie. Ogłoszona przez Putina mobilizacja sił zbrojnych może spowodować masową ucieczkę Rosjan do krajów Zachodnich.

Indywidualne rozpatrywanie wniosków o wizy humanitarne ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego Litwy. Jednocześnie pozostawia możliwość otrzymania ochrony przez prześladowanych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i opozycji. Litwa chce uniknąć wydawania wiz każdemu Rosjaninowi, kto złoży taki wniosek ze względów humanitarnych.

Minister spraw zagranicznych Łotwy Edgaras Rinkevičius ogłosił, że jego kraj nie udzieli azylu rosyjskim obywatelom unikającym mobilizacji. Łotwa nie wprowadzi zmian w zaostrzonej procedurze wjazdowej dla Rosjan. Obowiązuje od poniedziałku 19 września 2022 roku.

Zamknięta granica dla Rosjan

Szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis oświadczył, że po zamknięciu dla Rosjan granicy przez Litwę, Łotwę i Polskę, ilość osób próbujących przedostać się przez granicę znacznie się zmniejszył. Obostrzenia wizowe w ciągu pierwszego tygodnia od wprowadzenia obostrzeń wizowych zatrzymały na granicy 356 obywateli Rosji.

Obecnie Rosjanie nie mogą się dostać do Europy drogą lądową. Możliwości dostania się drogą lotniczą przez Stambuł są mocno ograniczone. Wynika to stąd, że linie lotnicze i lotniska mają swoje limity. Codziennie samolotami poruszają się turyści oraz osoby podróżujące w celach biznesowych.

Zaostrzone procedury wydawania wiz Schengen dla obywateli Rosji spowodowały, że w ciągu pierwszego tygodnia:

 • 153 osobom zakazano wjazdu na Litwę;
 •  48 na Łotwę;
 •  155 do Estonii.

Tak wynika z ustaleń litewskich służb granicznych. Niektórzy obywatele Rosji protestowali i nie chcieli wracać do swojej ojczyzny.

Grupy cudzoziemców objęte ochroną

Cudzoziemiec może legalnie przebywać na terenie Polski, jeżeli korzysta z jednej z następujących form ochrony:

 • status uchodźcy;
 • ochrona uzupełniająca;
 • ochrona czasowa;
 • azyl;
 • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych;
 • zgoda na pobyt tolerowany;
 • zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu;
 • zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na poszanowanie prawa do życia rodzinnego i praw dziecka.

Po nadaniu statusu uchodźcy, taka osoba nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia na pracę w Polsce.

Kiedy Rosjanin może legalnie pracować w Polsce?

Powyższe uregulowania odnoszą się także do obywateli Rosji, którzy mogą uzyskać ochronę międzynarodową. Polska zdecydowała się na zniesienie ułatwień dla tych cudzoziemców w zakresie dostępu do rynku pracy. Rosjanie nie otrzymają już zezwoleń na pracę sezonową na preferencyjnych warunkach. Nie odnosi się do nich już również uproszczona procedura oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Mimo to od momentu ogłoszenia mobilizacji wojskowej przez Putina, można zaobserwować bardzo znaczący wzrost liczby zapytań o pracę w Polsce, składanych przez Rosjan. Od 24 lutego łączna ilość zapytań to około 150. Obecnie jest to około 40 zgłoszeń w ciągu dnia. To daje nawet 1200 pytań o pracę w Polsce przez Rosjan w ciągu jednego miesiąca.

Kiedy Rosjanin moze legalnie pracowac w Polsce

Kolejnym krokiem ma być zniesienie kart pobytu dla Rosjan, którzy ich nie mają.

Aby móc pracować w naszym kraju obywatel Rosji, musi spełnić następujące warunki:

 • posiadać tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy (wiza, zezwolenie na pobyt czasowy);
 • zezwolenie na pracę w Polsce;
 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń;
 • zezwolenie na pracę sezonową;
 • zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków.

Kilka słów podsumowania

Napaść Rosji na Ukrainie spowodowała liczne restrykcje skierowane do obywateli kraju atakującego. Doprowadziło to do zniesienia ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy, czy otrzymania pozwolenia na pobyt czasowy. Obywatelom Rosji nie są również wydawane wizy turystyczne. Rosjanie nie mogą wjechać do Polski przez granicę zewnętrzną w celach gospodarczych, sportowych, turystycznych czy kulturalnych.

Jesteś obywatelem Rosji i interesuje Cię temat inkubatora przedsiębiorczości lub legalizacja pobytu dla Rosjan? chcesz dowiedzieć się więcej? Zgłoś się do nas!