Jak założyć firmę w wieku 18 lat

11 czerwca 2024

Jak założyć firmę w wieku 18 lat?

W niniejszym artykule opisujemy, jak założyć firmę w wieku 18 lat. Odpowiadamy także na pytanie: „czy jest możliwe założenie firmy przez niepełnoletniego?”, przedstawiając przy tym związaną z tym, nieco bardziej skomplikowaną procedurę. Zapraszamy do lektury!

Czy można założyć firmę, będąc niepełnoletnim?

Zgodnie z definicją, ujętą w artykule 4 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236), przedsiębiorcą jest:

„Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą”.

Powyższa definicja w sposób literalny wskazuje więc, że do bycia przedsiębiorcą wystarczy zdolność prawna. Zdolność prawna to przy tym zdolność do bycia przedmiotem obowiązków i praw, którą zgodnie z artykułem 8 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) posiada każdy człowiek od chwili urodzenia.

Przyjąć należy w związku z tym, że do prowadzenia działalności nie jest konieczna pełna zdolność do czynności prawnych, którą nabywamy dopiero z chwilą osiągnięcia pełnoletności. Nieodzowna do tego będzie już jednak przynajmniej ograniczona zdolność do czynności prawnych. Tą z kolei otrzymujemy z chwilą ukończenia 13 roku życia.

W jaki sposób 13-latek może założyć swoją własną firmę? Poniżej przedstawiamy całą procedurę.

Jak założyć firmę w młodym wieku? Procedura zakładania firmy dla niepełnoletnich

Osoba niepełnoletnia, która chce założyć w Polsce własną działalność gospodarczą, przy każdym działaniu będzie potrzebowała zgody swoich przedstawicieli ustawowych.

Przedstawicielami ustawowymi dziecka domyślnie są jego rodzice i to oni wspólnie muszą podjąć decyzję o wyrażeniu takiej zgody. Brak porozumienia oznacza z kolei konieczność rozstrzygnięcia tej kwestii przez sąd opiekuńczy.

Jak po kolei wygląda cała procedura zakładania firmy osoby niepełnoletniej?

  1. Po pierwsze konieczne jest złożenie wniosku o wpis działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczne jest jednak zrobienie tego osobiście w urzędzie gminy. Wniosek podpisany powinien być przez obydwu przedstawicieli ustawowych niepełnoletniego (ewentualnie przez osobę wskazaną przez sąd opiekuńczy lub, jeżeli jeden z rodziców pozbawiony został władzy rodzicielskiej, to przez rodzica, który ją na dany moment sprawuje). Wniosku nie podpisuje natomiast zainteresowana założeniem działalności osoba niepełnoletnia.
  2. Krok drugi to szczegółowa weryfikacja, która w przypadku niepełnoletniego jest zazwyczaj dłuższa, gdyż obejmuje także sprawdzenie uprawnień przedstawicieli ustawowych;
  3. W kroku trzecim urząd przesyła dokumenty do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które następnie ręcznie odblokowuje PESEL niepełnoletniego w CEIDG, informując o tym urząd;
  4. Wkrótce potem urząd przemienia papierowy wniosek we wniosek elektroniczny, który w końcu powoduje wpisanie firmy osoby małoletniej do CEIDG.

Jak założyć firmę w wieku 18 lat?

Osiągnięcie pełnoletności równoznaczne jest z możliwością skorzystania ze standardowej ścieżki rejestracji przedsiębiorstwa.

Najprościej przejść przez nią, korzystając przy tym ze specjalnie przygotowanego, prostego i niezwykle przejrzystego kreatora, udostępnionego na publicznej stronie internetowej o następującym adresie: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00.

Kreator, po przeprowadzeniu nas przez wszystkie kroki, pozwoli nam także złożyć przygotowany wniosek o założenie działalności do właściwego urzędu skarbowego, ZUS-u (lub KRUS-u) oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

FDK Jak zalozyc firme w wieku 18 lat

Założenie firmy w wieku 18 lat? A może inkubator przedsiębiorczości?

Masz pomysł na biznes i rozważasz założenie własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej? Swoje biznesowe plany możesz zrealizować także przy użyciu inkubatora przedsiębiorczości, a więc podmiotu użyczającego swoją osobowość prawną chętnym osobom trzecim.

Najlepiej ocenianym inkubatorem przedsiębiorczości w Polsce jest przy tym Fundacja Firma Dla Każdego.

Fundacja Firma Dla Każdego to organizacja wspierająca przedsiębiorczość Polaków i obcokrajowców, która pomoże Ci w spełnieniu Twoich biznesowych marzeń!

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Sprawdź szczegóły na stronie internetowej: https://firmadlakazdego.pl/.

Źródła: