kiedy najlepiej założyć firmę?

25 lipca 2023

KIEDY TRZEBA ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Rośnie liczba osób planujących własny biznes. Aktualnie otwarcie firmy jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej – przedsiębiorstwo można prowadzić w dowolnej formie organizacyjno-prawnej, a nawet, jako działalność nierejestrowana, o ile spełnione są ku temu pewne przesłanki. Kiedy trzeba założyć działalność gospodarczą? O tym przeczytasz poniżej.

Działalność gospodarcza i nierejestrowana – kiedy trzeba założyć firmę?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firmę można prowadzić w dowolnej formie organizacyjno-prawnej, ale też w ramach działalności nierejestrowanej. Wśród możliwych form organizacyjno-prawnych wymienić należy jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne i spółki prawa handlowego, wśród których występują spółki kapitałowe i spółki osobowe. Do spółek kapitałowych zalicza się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne. Natomiast wśród spółek osobowych występują spółki:

  • jawne,
  • partnerskie,
  • komandytowe,
  • komandytowo-akcyjne.

Oczywiście ze względu na łatwą dostępność, najczęściej wybieraną formą organizacyjno-prawną jest jednoosobowa działalność gospodarcza, ale wiele osób może rozpocząć prowadzenie biznesu w formie działalności nierejestrowanej. Nie zawsze jest to możliwe, dlatego warto wiedzieć, kiedy należy założyć działalność gospodarczą.

Najważniejsze zasady dotyczące działalności nierejestrowanej

Wiele osób zastanawia się, kiedy muszę założyć działalność gospodarczą. Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić osoby, które w ostatnich 60 miesiącach nie prowadzili jednoosobowej działalności gospodarczej i uzyskują niski poziom przychodów. W przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, nie jest rejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Istotne jest, że osoby prowadzące działalność nierejestrowaną, zobowiązane są do rejestrowania przychodów i płacenia podatków. Taka opcja ma sporo plusów. Po pierwsze, podobnie, jak przy jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca może prowadzić działalność usługową lub handlową. Po drugie, może również zatrudniać pracowników. Poza tym, nie musi płacić składek ZUS i przesyłać zaliczek na podatek dochodowy. Należy jednak mieć na względzie minusy takiego rozwiązania – brak dostępu do finansowania zewnętrznego przeznaczonego dla firm, ograniczone zaufanie klientów i kontrahentów oraz mniejszy prestiż prowadzonej działalności.

Kiedy muszę założyć działalność gospodarczą?

Są sytuacje, kiedy nie można prowadzić firmy w formie działalności nierejestrowanej i przedsiębiorca musi założyć działalność gospodarczą nie patrząc na to, od jakiej kwoty trzeba założyć działalność gospodarczą. To, kiedy należy założyć firmę, zależy nie tylko wysokości przychodów, ale również od branży, w której ma być prowadzony biznes. Niektóre działalności wymagają uzyskania zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej na podstawie przepisów ustaw szczegółowych.

Zatem, kiedy trzeba założyć działalność gospodarczą? Np. wtedy, kiedy pojawia się chęć prowadzenia działalności związanej, np. z organizacją imprez turystycznych. Powodów, kiedy trzeba założyć firmę jest jednak więcej, ponieważ działalność nierejestrowana nie może być prowadzona w ramach spółki cywilnej.

FDK KIEDY ZALOZYC FIRME

Kiedy należy założyć działalność gospodarczą?

Poza tym, kiedy jeszcze należy założyć działalność gospodarczą?Wtedy, kiedy firma zamierza finansować działalność ze środków pochodzących z finansowania zewnętrznego. Przykładowo ze środków unijnych lub urzędu miasta. Warto wiedzieć, że dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie własnej działalności są wysokie, ale mogą wynieść maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Od jakiej kwoty trzeba założyć działalność gospodarczą?

Podstawowym kryterium, które decyduje o tym, czy działalność będzie prowadzona w formie nierejestrowanej lub wymaga rejestracji w CEIDG, jest wysokość uzyskiwanych przychodów. Od jakiej kwoty trzeba założyć działalność gospodarczą? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od lipca tego roku, próg przychodów, poniżej którego nie ma obowiązku rejestracji  działalności gospodarczej, wynosi 2700 zł brutto miesięcznie.  Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca uzyskuje przychody w wysokości 2701 zł brutto miesięcznie lub wyższe, musi zarejestrować działalność w rejestrze.