składki zus

21 maja 2022

SKŁADKI ZUS W FIRMIE

Składki ZUS w firmie

Obowiązkowe składki ZUS to najczęstszy hamulec przed założeniem własnej działalności. Wielu osobom kojarzy się, że związane z tym koszty mogą pochłaniać znaczną część dochodów. Oczywiście ponoszenie kosztów to nieodzowna część prowadzenia firmy, jednak na jej początku można skorzystać z pewnych ulg.

Ubezpieczenie społeczne to składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera składki na ubezpieczenie zdrowotne i przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki opłacaniu składki chorobowej można później skorzystać z leczenia w ramach NFZ i publicznych przychodni. Składka emerytalna uprawnia do uzyskania emerytury, rentowa renty, a wypadkowa jak sama nazwa wskazuje na skutek wypadku. Odprowadzenia składek do ZUS jest więc bardzo przydatne, nie tylko dla osób na etacie, ale także tych samozatrudnionych.

Jakie są możliwości opłacania składki ZUS?

Polscy przedsiębiorcy mają kilka możliwości pod względem płacenia składek ZUS. Wiele zależy od tego, na jakim etapie prowadzenia firmy aktualnie się znajdują. Dostępne możliwości zależne są więc praktycznie od etapu działalności:

  • przedsiębiorca dopiero rozpoczyna działalność,
  • wznawia prowadzenie firmy,
  • zakończył okres preferencyjnego ZUSu,
  • osiąga wysokie przychody,
  • może korzystać z kilku tytułów do ubezpieczenia,
  • znajduje się na emeryturze.

Ulga na start

To rozwiązanie, z którego warto skorzystać na początku prowadzenia działalności. Ulga na start pozwala na opłacanie przez 6 miesięcy jedynie składki za ubezpieczenie zdrowotne. Przez pierwsze pół roku przedsiębiorca jest więc zwolniony z podlegania ubezpieczeniom społecznym. Wysokość składki wyliczana jest indywidualnie na postawie osiąganych przychodów. Z ulgi na start korzysta się dobrowolnie, jeśli się ją odrzuci, to już nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnego rozliczenia. Z tego rodzaju ulgi mogą skorzystać osoby, które dopiero zakładają działalność lub wznawiają ją po co najmniej 60 miesiącach. Ulga na start pozwala na początkowe ograniczenie kosztów, kiedy firma jest w stadium rozwoju. W momencie, kiedy przychody są jeszcze niewielkie, a nakłady na inwestycje wysokie.

Preferencyjny ZUS

To kolejny etap, z którego mogą skorzystać osoby po skończeniu się ulgi na start. Przez kolejne 2 lata mogą opłacać pomniejszone składki na ubezpieczenie społeczne. Ten czas pozwala także na maksymalizację dochodów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Składki te liczone są zazwyczaj od podstawy wynoszącej 30% aktualnego minimalnego wynagrodzenia w kraju. Preferencyjne warunki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczenie zdrowotne dalej jest opłacane w zależności od osiąganych przychodów.

Mały ZUS plus

Mały ZUS plus jest kolejną formą opłat wspierającą niewielkie firmy. Aby z niego skorzystać nie można przekroczyć 120 000 zł dochodu w roku podatkowym, przy ciągłym prowadzeniu działalności. To rozwiązanie dla osób, które nie korzystają z ulgi na start ani preferencyjnych składek ZUS. Ponadto osoba te nie może wykonywać prac na rzecz byłego pracodawcy ani korzystać z karty podatkowej. Aby dołączyć do małego ZUSu plus należy złożyć odpowiednie oświadczenie w ciągu 7 dni od powstania bądź zmiany obowiązku podatkowego. Z małego ZUSu plus można korzystać najdłużej przez 3 lata. Po tym czasie należy przejść na zwykłe stawki ZUS. Po upływie dwóch lat można jednak ponownie skorzystać z z małego ZUSu plus o czym warto pamiętać.

Duży ZUS

Płatność pełnych składek ZUS to zmora przedsiębiorców, którzy funkcjonują na rynku przez dłuższy czas. Są oni zobligowani do obowiązkowego opłacania zarówno składek na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne. Pełny ZUS opłaca się na postawie oszacowania wysokości 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Minusem dużego ZUSu jest fakt, że nie można zmniejszać składki np. gdy przedsiębiorca przebywał na zasiłku.

Jak płacić mniejsze składki ZUS?

To pytanie, które zadaje sobie praktycznie każdy przedsiębiorca. Dostępnym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości jakie dają inkubatory przedsiębiorczości. To prężnie działające firmy, które pomagają rozwinąć skrzydła nowicjuszom, stawiającym swoje pierwsze kroki w biznesie. Fundacja Firma dla Każdego pozwala na zwolnienie z opłat na składki ZUS w przypadku freelancerów, bo umożliwia rozliczanie się  z nimi na postawie umowy o dzieło. Potencjalni klienci podpisują umowy z inkubatorem i są przez niego sprawdzani. Wypłata wynagrodzenia dla  samozatrudnienie następuje poprzez umowy o dzieło. To bezpieczna forma szczególnie dla osób dopiero startujących z własną działalnością. Użyczenie osobowości prawnej Fundacji pozwala na zawieranie wiarygodnych umów i pewność otrzymania wypłaty za zlecenie. Freelancer zarabia więc na podstawie umowy z Fundacją i zawieranych umów o dzieło, dzięki którym nie musi odprowadzać składek ZUS. To znaczne ułatwienie pod względem formalnym i finansowym.

Zobacz również: Czym jest inkubator przedsiębiorczości?