ryczałt

21 lipca 2023

JAK PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA RYCZAŁCIE?

Choć prawo dopuszcza różne formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, to w rzeczywistości wielu przedsiębiorców nie ma pojęcia, jak prowadzić działalność gospodarczą na ryczałcie. Tymczasem dla wielu właścicieli firm ryczałt jest doskonałym sposobem optymalizacji podatkowej. Na czym polega ryczałt, jak założyć firmę na ryczałcie i o czym warto pamiętać podczas prowadzenia działalności gospodarczej na ryczałcie? O tym poniżej!

Formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca stoi przed wyzwaniem wyboru odpowiedniej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Podstawową i zarazem najpopularniejszą formą opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności są zasady ogólne, czyli skala podatkowa. Zakłada ona opodatkowanie dochodów do pierwszego progu podatkowego, czyli kwoty 120 000 zł podatkiem w wysokości 12 proc. i 32 proc. – po przekroczeniu progu. Drugą opcją jest opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym, który zakłada opodatkowanie dochodu stałą stawką podatku w wysokości 19 proc. A trzecią – opodatkowanie dochodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, który jest często pomijany przez przedsiębiorców.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na ryczałcie

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na ryczałcie są dość proste. Ryczałt jest uproszczoną formą opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Zakłada opodatkowanie dochodów określonymi stawkami od 2 do 17 proc. Przy czym wybór stawki uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. Jak prowadzić działalność gospodarczą na ryczałcie? Przedsiębiorcy samodzielne określają wielkość ryczałtu za każdy miesiąc i opłacają go do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień – do końca stycznia. Jest też opcja rozliczeń kwartalnych. Jak założyć firmę na ryczałt? Wystarczy złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem we właściwym urzędzie skarbowym lub w CEIDG.

FDK ZALETY I WADY RYCZALTU 1

Kto może stosować ryczałt, a kto nie może stosować ryczałtu

Prawo wskazuje dwie przesłanki, które muszą być spełnione, aby przedsiębiorca mógł opodatkować dochody ryczałtem. Po pierwsze, zgodnie z przepisami prawa, opodatkować swoje dochody ryczałtem może osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa w spadku oraz spółki cywilne, jeśli jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne lub osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku oraz spółki jawne, jeżeli jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne. Po drugie, przedsiębiorca może skorzystać z ryczałtu, jeśli jego przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, liczonego wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Pozostałe regulacje w tym zakresie dostępne są na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00263#1.

Własna działalność gospodarcza, ryczałt a ewidencja dochodów

Problemem przedsiębiorców jest brak wiedzy na temat tego, jak prowadzić działalność gospodarczą na ryczałcie i jakie są zasady prowadzenia działalności gospodarczej na ryczałcie w zakresie ewidencji. Tymczasem są one proste – przedsiębiorcy na ryczałcie korzystają z księgowości uproszczonej.. Zgodnie z prawem, ewidencja przychodów na ryczałcie powinna być prowadzona według wzoru z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stawki podatku w ramach ryczałtu

Przykładowo, najwyższą stawką objęte są dochody wolnych zawodów, 15 proc. stawką – dochody z pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, a stawką w wysokości 14 proc. objęte są wpływy z usług architektonicznych i inżynierskich, badań i analiz technicznych, opieki zdrowotnej i specjalistycznego projektowania. Z kolei stawka 12,5 proc. obejmuje m.in. dochód z usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, a stawką w wysokości 10 proc. objęte są przychody z usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Natomiast stawka 8,5 proc. przychodów do kwoty 100 tys. zł i 12,5 proc. przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł dotyczy dochodów m.in. z tytułu usług związanych z zakwaterowaniem. Stawką 5,5 proc. objęte są dochody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, a stawką 3 proc. –  dochody m.in. z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.