jaka forma opodatkowania dla firmy jednoosobowej?

30 lipca 2023

JAKA FORMA OPODATKOWANIA DLA FIRMY JEDNOOSOBOWEJ?

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z opodatkowaniem dochodów. Jaka forma opodatkowania dla firmy jednoosobowej jest najlepsza? To zależy. Przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności, osiąganych przychodów i generowanych wydatków. Oczywiście to,ile podatku płaci jednoosobowa firma zależy również od formy opodatkowania. Jeśli zapoznasz się z poniższym tekstem, dowiesz się, jaka forma opodatkowania dla jednoosobowej firmy, którą prowadzisz będzie najlepsza.

Opodatkowanie firmy jednoosobowej – Co warto wiedzieć?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej podlegają obligatoryjnemu opodatkowaniu podatkiem PIT, co wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych <Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.0.1426 t.j.)>. Opodatkowana jest każda firma jednoosobowa, jakie podatki będzie płaciła, a dokładniej, w jakiej one będą wysokości, uzależnione jest w znacznej mierze od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania przychodów. Ponieważ to dochody, wydatki i sposób opodatkowania firmy jednoosobowej decydują o tym, ile podatku płaci jednoosobowa firma.

Jakie formy opodatkowania dla firmy jednoosobowej są dostępne?

Prawo umożliwia przedsiębiorcom wybór formy opodatkowania dochodów. Wybór poszczególnej opcji wpływa na to, ile podatku płaci jednoosobowa firma. Dlatego przedsiębiorca powinien dobrze się zastanowić, jakie opodatkowanie dla firmy jednoosobowej, którą prowadzi jest optymalne. Przedsiębiorca może zdecydować się na:

  • skalę podatkową,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W poprzednich latach oprócz wyżej wymienionych form, przedsiębiorcy mogli rozliczać dochody korzystając z karty podatkowej. Jednak od zeszłego roku z takiej formy opodatkowania mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej, czyli jedynie ci przedsiębiorcy, którzy byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku.

Wybór formy opodatkowania w żadnym razie nie powinien być przypadkowy. Dlatego decyzja przedsiębiorcy o tym, jaka forma opodatkowania dla firmy jednoosobowej jest najlepsza, powinna być poprzedzona dokładną analizą zalet i wad każdej z opcji.

FDK FORMY OPODATKOWANIA

Jaka forma opodatkowania dla firmy jednoosobowej – zasady ogólne?

Skala podatkowa i podatek liniowy to formy opodatkowania na zasadach ogólnych. Przy czym skala podatkowa to najpopularniejsza w Polsce forma opodatkowania dochodów dla firmy jednoosobowej. Zakłada ona, że przedsiębiorca będzie płacił podatek dochodowy według stawki 12 proc. do osiągnięcia dochodu w wysokości 120 tys. zł oraz 32 proc. od nadwyżki ponad pierwszy próg podatkowy. Z kolei podatek liniowy zakłada opodatkowanie wszystkich dochodów podatkiem w tej samej wysokości, czyli 19 proc. Warto dodać, że składka zdrowotna na zasadach ogólnych wynosi 9 proc. dochodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia deklaracji, a dla podatku liniowego 4,9 proc. Skala podatkowa to najlepsza forma opodatkowania dla firmy jednoosobowej, która uzyskuje niższe dochody, korzysta z ulg podatkowych lub rozlicza się dzieckiem albo wspólnie z mężem uzyskującym niższe przychody. Z kolei podatek liniowy będzie atrakcyjniejszy dla firm, które osiągają wysokie dochody, czyli jest to najlepsza forma opodatkowania dla firmy jednoosobowej, która ma dochody powyżej pierwszego progu podatkowego.

Zalety i wady ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to mniej popularny sposób opodatkowania firmy jednoosobowej, choć dla niektórych przedsiębiorców zastanawiających się nad tym, jakie opodatkowanie dla firmy jednoosobowej z pewnością byłby korzystną opcją. Dlaczego ryczałt może być najlepszą formą opodatkowania dla firmy jednoosobowej? Przede wszystkim dlatego, że jest uproszczoną formą opodatkowania dochodów z działalności, a stawki podatku wahają się od 2 do 17 proc. Wśród zalet tej formy wymienić można przede wszystkim prostą dokumentację i okrojoną ewidencję przychodów oraz brak comiesięcznych deklaracji. Oczywistą zaletą jest również niska składka zdrowotna, która wynosi 9 proc. podstawy wymiaru. Natomiast wśród wad tej formy opodatkowania dla jednoosobowej działalności należy wymienić brak możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych i rozliczenia się z małżonkiem ora konieczność przygotowania spisu z natury. Co ważne, nie każda działalność może być opodatkowana w tej formie.

Optymalizacja – jaka forma opodatkowania dla firmy jednoosobowej?

To, jaki podatek dla firmy jednoosobowej zostanie naliczony, uzależnione jest od tego, jaka forma opodatkowania dla jednoosobowej firmy zostanie wybrana przez przedsiębiorcę. Niemniej jednak, nie da się jednoznacznie wskazać, jaka forma opodatkowania dla firmy jednoosobowej jest najlepsza. Przedsiębiorca musi optymalizować koszty i na bieżąco sprawdzać, która forma opodatkowania uzyskiwanych przychodów jest dla niego najbardziej korzystna. W tym celu powinien skorzystać z usług doświadczonego biura księgowego i innych specjalistów w tej dziedzinie.