Załącznik nr 1 do karty pobytu 2023

17 stycznia 2024

Załącznik nr 1 do karty pobytu

Załącznik nr 1 do karty pobytu 2023 – kogo dotyczy?

Załącznik nr 1 do karty pobytu to załącznik, który dołącza się do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w przypadku, gdy celem pobytu cudzoziemca, który go składa, jest:

 1. Wykonywanie pracy;
 2. Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej;
 4. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą cudzoziemiec ten utworzył bądź której udziały lub akcje objął, lub nabył;
 5. Prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza;
 6. Działanie w charakterze prokurenta.

Załącznik nr 1 – karta pobytu – jak wypełnić?

Jesteś cudzoziemcem ubiegającym się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w celu wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej czy pełnienia określonych funkcji? Załącznik nr 1 do karty pobytu to dokument, który powinieneś wypełnić. Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję, jak to zrobić.

W załączniku nr 1 do wniosku o kartę pobytu w pierwszej kolejności zobowiązany jesteś wskazać dane podmiotu powierzającego Ci wykonywanie pracy w Polsce, w tym także podstawę prawną jego działalności (nazwę i numer wpisu we właściwym rejestrze).

Dalej w formularzu zobowiązany jesteś wypełnić część poświęconą informacjom na temat Twojego pracodawcy.

Do załącznika nr 1 karty pobytu wprowadzić musisz również szczegółowe dane na temat pracy, którą będziesz wykonywał, w tym w szczególności:

 1. Stanowisko / rodzaj pracy;
 2. Miejsce wykonywania pracy;
 3. Podstawę prawną wykonywania pracy;
 4. Wymiar czasu pracy;
 5. Wysokość wynagrodzenia brutto (ewentualnie stawki godzinowej brutto);
 6. Zakres podstawowych obowiązków;
 7. Okres wykonywania pracy.

Kolejna część załącznika nr 1 do karty pobytu to właściwe oświadczenia o braku prawomocnego ukarania za poszczególne czyny.

Ostatecznie należy także wskazać datę wypełnienia załącznika do karty pobytu oraz uzyskać podpis podmiotu powierzającego wykonywanie cudzoziemcowi pracy.

Załącznik nr 1 karta pobytu – wzór wypełnienia

Wzór załącznika numer 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy odnaleźć można między innymi na stronie internetowej:

 1. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (LINK: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/formularze-wnioskow-do-pobrania2);
 2. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (LINK: https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/formularze-do-pobraniap/7324,Formularze-do-pobrania.html);
 3. Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (LINK: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/do-pobrania/zalacznik-nr-1-do-wniosku-o-udzielenie-zezwolenia-na-pobyt-czasowy-i-prace);
 4. Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (LINK: https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/do-pobrania/zalacznik-nr-1-do-wniosku-o-udzielenie-zezwolenia-na-pobyt-czasowy-i-prace).

Zaznaczyć przy tym należy, że wzory, które pobrać można z powyższych stron internetowych, to tylko niektóre przykłady dokumentów, stanowiących załącznik nr 1 do karty pobytu, które możliwe są do odnalezienia na stronach właściwych Urzędów Wojewódzkich. Wszystkie mają przy tym identyczny zakres, więc można pobrać załącznik dowolnie wybrany i to z niego korzystać przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

FDK Zalacznik nr 1 do karty pobytu

Potrzebujesz pomocy z uzyskaniem karty pobytu?

Jesteś cudzoziemcem ubiegającym się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w celu wykonywania pracy, wykonywania pracy w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji czy prowadzenia działalności gospodarczej? Fundacja Firma Dla Każdego może Ci pomóc.

Fundacja Firma Dla Każdego jest inkubatorem przedsiębiorczości, który pomaga także cudzoziemcom, którzy chcą w pełni legalnie przebywać i pracować w Polsce.

Pomagamy przy tym w załatwianiu spraw urzędowych — w tym również wyrabianiu karty pobytu oraz wielu innych dokumentów. Możemy także pośredniczyć w kontakcie z Urzędem Wojewódzkim, pomóc z tłumaczeniem zagranicznych dokumentów, udzielić porady prawnej, a także zaoferować ubezpieczenie zdrowotne oraz pakiety opieki medycznej i sportowej.

Potrzebujesz więcej informacji o zakresie działania Fundacji Firma Dla Każdego a w szczególności informacji na temat inkubatora przedsiębiorczości? Odwiedź stronę firmadlakazdego.pl, a szczególnie sprawdź zakładkę „Cudzoziemcy”.

Jeżeli chcesz natomiast przeczytać więcej o karcie pobytu, zajrzyj do innych tekstów udostępnionych na naszym blogu, które poświęciliśmy temu zagadnieniu.