TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Obecnie w Polsce znajduje się już ponad milion migrantów i uchodźców z Ukrainy. Wiele z tych osób planuje zostać w naszym kraju na dłużej. Dlatego potrzebne są ich podstawowe dokumenty. Natomiast uchodźcy, którzy planują po jakimś czasie wyjechać z Polski do innych krajów Europy Zachodniej, powinni zlecić przetłumaczenie dokumentów osobowych uzyskanych w języku polskim na język angielski.

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędowych dla migrantów – język polski

Firma dla Każdego zajmuje się sporządzania uwierzytelnionych tłumaczeń dokumentów dla migrantów i uchodźców. Przekładamy na język angielski wszelkiego rodzaju dokumenty urzędowe. Tłumaczenie przysięgłe zawiera oświadczenie tłumacza o zgodności tłumaczenia z okazanym mu dokumentem oraz jest opatrzone okrągłą pieczęcią urzędową i podpisem tłumacza.

Kiedy potrzebny jest tłumacz przysięgły?

Jeżeli przyjechałeś do Polski to jesteś zmuszony, zmienić w swoim życiu praktycznie wszystko. Pracę, szkołę, przychodnię. Nie jest to możliwe bez odpowiednich dokumentów. A są one wymagane w bankach, urzędach, sądach, placówkach oświatowych, czy medycznych. Konieczne jest dodatkowo przetłumaczenie ich na język urzędowy kraju, do którego wyemigrowałeś, czyli na Polski. Aby starać się o przyjęcia dziecka do żłobka lub do przedszkola, niezbędne jest Ci przetłumaczenie jego aktu urodzenia. To samo odnosi się do przyjęcia dziecka do szkoły.

Warto skorzystać z naszych usług tłumaczeniowych również w sytuacji, gdy chcesz legalnie podjąć pracę w Polsce. Wtedy koniecznie będzie przetłumaczenie dyplomów ukończenia studiów wyższych, kursów zawodowych lub świadectw pracy. Możemy pomóc Ci również w przetłumaczeniu dokumentów związanych z uprawnieniami do poruszania się pojazdami (prawo jazdy, czy dowód rejestracyjny). Pozostałe tłumaczone przez nas dokumenty urzędowe dla obcokrajowców to między innymi: testamenty, akty małżeństwa, urodzenia, czy zgonu, a także pełnomocnictwa. Oferujemy rzetelność i krótki czas realizacji każdego tłumaczenia.