...

1 października 2020

BIZNESPLAN – NIE TAKI ŁATWY, JAK SIĘ WYDAJĘ… CZ.1

Koszty
Niektóre koszty jesteśmy w stanie w prosty sposób oszacować, np. wysokość wynagrodzenia, wynajem biura, koszty abonamentu, sprzętu biurowego. Niestety jest i wiele takich, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć ze względu na innowacyjny projekt, który mamy zamiar wdrożyć jako pierwsi.

Musimy liczyć się z większymi odchyleniami od początkowo założonego kosztorysu.

Przychody
Zazwyczaj startupy przesadzają z optymizmem i spodziewają się ponadprzeciętnego poziomu przychodów. Jednak działalność startupu statystycznie rozwija się wolniej niż pozostałych przedsiębiorstw na co wpływ ma późniejsze dotarcie do odbiorcy produktu. Musimy starać się najrealniej określić w liczbach wielkość spodziewanego przychodu.