...

15 października 2020

KONIEC NFZ?

Wiemy już, że likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia na pewno nastąpi, ale póki co nie ma jej ostatecznej „daty”. Pewne jest, że nie jest możliwe wdrożenie jej w roku bieżącym. Analizowane są również sposoby jak zostanie to przeprowadzone. Największą zagadką jest długość trwania procesu likwidacji.

Zgodnie z informację przekazaną przez resort zdrowia dotychczasowe wojewódzkie placówki NFZ zostaną przekształcone w Wojewódzkie Urzędy Zdrowia. Ministerstwo zapewnia, że wraz z likwidacją NFZ prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będą posiadali wszyscy obywatele RP stale zamieszkujący nasz kraj oraz osoby mające legalne prawo pobytu w Polsce.